Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Nya råd och föreskrifter fr o m 23 december – detta gäller

Som de flesta säkert har noterat har det kommit fler råd och föreskrifter som påverkar idrottsverksamheten. Dessa börjar gälla redan imorgon, 23 december.

Här presenterar vi de nyheter som främst berör vår sport och vad det innebär för oss, på www.rf.se finner ni mer information om hur det påverkar även andra typer av arrangemang.

Det är mer specifikt tre delar som berör idrotten och därmed också oss inom boulen. 

* Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar – tävlingar och uppvisningar
* Läger, cuper och större sammankomster
* Gym- och sportanläggningar

Tävlingar och uppvisning  
Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (t.ex. tävling eller uppvisning) inomhus ska:

  • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas, 2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion, 3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit, 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, 5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare ska dessutom:

  • anvisa deltagare sittplats, och
  • ställa krav på uppvisande av vaccinationsbevis

Som vi tidigare konstaterat kan vi inom boulen inte göra någon skillnad på deltagare/åskådare och utövare. Det innebär att den som arrangerar en bouletävling (om den är att se som en offentlig sammanställning, mer information här Länk till annan webbplats.), med fler än 20 personer behöver ställa krav på vaccinationsbevis och eventuell publik behöver få anvisade sittplatser.

Läger, cuper och större sammankomster
Föreningar för kultur, idrott och fritid bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras. Anordnare av enstaka aktiviteter, matcher eller endagstävlingar bör vidta förebyggande smittskyddsåtgärder.

Andemeningen här är alltså att avstå från att arrangera tävlingar som dels pågår under mer än en dag och som dels samlar deltagare som normalt inte träffas och vistas i samma miljöer. Tävlingar av annan karaktär, t ex lokala tävlingar, klubbträffar etc, kan alltså hållas som tänkt, dock med beaktande av vad som skrivs i punkterna ovan och nedan.

Platser för fritids- och kulturverksamhet
Gym, sportanläggning, badanläggning eller liknande anläggning öppen för allmänheten. Den som bedriver verksamhet ska:

  • informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas, 2. erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion, 3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit, 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, 5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Den som bedriver verksamhet inomhus ska även:

  • beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus och som inte utgörs av handelsplatser eller serveringsställen (maxantalet),
  • beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan,
  • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
  • tydligt anslå maxantalet, och
  • säkerställa att maxantalet inte överskrids. Åtgärderna enligt 1–5 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna där människor uppehåller sig. Bestämmelserna i 1–5 ska inte tillämpas under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare eller för sådan undervisning som avses i skollagen.

Ansvariga för våra boulehallar runt om i landet behöver alltså, likt butiker och affärer tidigare gjort, tydligt ange ett antal som kan vistas i lokalerna. Det kan förstås i sin tur påverka möjligheterna att bedriva normal träningsverksamhet, hålla planerade tävlingar etc och det är bedömningar som ansvariga för varje respektive hall och verksamhet måste göra.

Ovan råd och föreskrifter är satta att gälla till först och främst 16 januari, vi kommer att återkomma allt eftersom ytterligare information eller förändringar förmedlas. Det är viktigt att trycka på att man inte vill eller förespråkar att “vanlig” träningsverksamhet skall upphöra, tvärtom betonar man vikten av att möjligheten till rörelse och träning kvarstår.

För frågor om vaccinationsbevis och kontroll av dessa hänvisar vi till vår tidigare nyhet här Länk till annan webbplats.. De som har tävlingsfrågor kontaktar bäst Tavlingskommitten@svenskboule.se och för frågor av mer generell karaktär om Corona och restriktionerna hänvisar vi till kansli@svenskboule.se. Även om vi går mot en jul- och nyårshelg kommer vi försöka att löpande besvara de frågor som kommer in angående dessa förändringar.  

Information om förändringarna som berör hela samhället finner ni här: Regeringens information om smittskyddsåtgärder från 23 december Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2021-12-22

Senast uppdaterad: 2021-12-22

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se