Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Rapport från ett styrelsemöte

Helgen 26-27 februari samlades förbundsstyrelsen i Stockholm för ett av sina sammanträden som hålls under ett år. Fokus den här gången var framförallt förbundsmöteshandlingarna som ska skickas ut till landets distrikt och föreningar.

Förbundsstyrelsen består just nu av åtta ledamöter (Mattias Thorell klev ju av under 2021 då han fick en anställning på förbundet) som ansvarar för verksamheten. Beroende av när på året styrelsen träffas har mötena olika fokusområden (även om det naturligtvis alltid finns återkommande punkter).

Just den här gången var det alltså handlingarna till förbundsmötet som behandlades. Styrelseförslag, motioner, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget. Allt det där har stött och blötts under en ganska lång tid. Rasmus Kling och Frida Milevi har under hösten träffat kommittéer regelbundet och på det sättet byggt upp en aktivitetsplan som kan ligga till grund för budget och verksamhetsplan. Styrelseförslag har gått ut till distrikt och kommittéer på remissrunda. Samma väg har motionerna gått tillsammans med ett utlåtande från kommittéerna. Nu har styrelsen enats kring formuleringar och slutgiltiga åsikter och därmed kan de snart publiceras och skickas iväg (det kommer ta ett litet tag till då det ska snickras ihop till ett bra format).

Den demokratiska processen som leder fram till ett årsmöte är både lång och tidskrävande. Rasmus Kling har varit navet och drivkraften i det praktiska arbetet kring handlingarna och han ser med spänning fram emot när det hela ska utvärderas.
– Vi måste lyssna på vad folk tycker och tänker, gillar de det här? Hade det någon betydelse att vi skickar saker på remiss? sammanfattar Rasmus arbetet fram till nu.

En annan viktig figur i det här arbetet är vår generalsekreterare Tommy Gustafsson. Med sin erfarenhet från bankvärlden kan, förstår och gillar han siffror. Utöver den kompetensen har han en strålande förmåga att göra det hela förståeligt och intressant. I sitt arbete med budgeten har han skickligt vridit och vänt, funderat och justerat, och gjort sin omgivning delaktig i arbetet. Och har man inte varit direkt delaktig har man fått en väldigt bra inblick och förståelse.

En annan viktig del som avhandlades under mötet var det nya återstartsstöd som bouleförbundet fått ta del av. Det kom ett liknande

 

redan

 under 2021 och nu får vi påfyllnad. Återstartsstödet är statliga medel som skjuts till för att idrottsrörelsen ska komma igång igen med sin verksamhet efter pandemin och all den skada som åsamkats. Med de här pengarna signalerar man att det är viktigt med idrottsrörelsen och att det måste få kosta pengar för att bygga upp det som rasat. Svenska bouleförbundet har en rad redan genomförda satsningar och en kickoff-konferens i april på G. Till detta kommer en satsning riktad direkt till föreningarna, men mer om detta lite längre fram.

Förbundsstyrelsen har också tagit beslut om hur man skå gå vidare i frågan om ny hemsida. RF har ju sedan tidigare meddelat att avtalet med nuvarande leverantör löper ut kommande årsskifte och att det inte förlängs. Sedan man meddelade detta har RF kallart till ett antal träffar för att dels sondera hur de olika förbunden ser på frågan och dels presenterat olika förslag på lösningar. Man kan konstatera att det inte kommer bli en enhetlig lösning inom idrottsrörelsen. Hur det kommer att se ut inom bouleförbundet blir framförallt en fråga för föreningarna. Här kommer valfriheten bli 100-procentig och varje enskild förening kommer att kunna välja vad man vill. Under den närmaste tiden kommer förbundet att presentera den väg som valts på riksnivå och informera om vilka möjligheter föreningarna har att haka på.

Nästa styrelsemöte hålls lördag 2 april, alltså i samband med kickoffen. På återhörande!

Publicerad: 2022-02-27

Senast uppdaterad: 2022-02-27

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se