Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

En fantastisk helg i återstartens tecken

Svenska bouleförbundet har hållit i en återstartskonferens med distrikt , kommittéer, förbundsstyrelse och personal. Det blev en utomordentligt fin helg.

Med anledning av att idrottsrörelsern har varit satt på paus under pandemin har regering och riksdag varit måna om att se till att idrottsrörelsen får ekonomiska medel att både bibehålla sin verksamhet (det har skett löpande genom de så kallade kompensationsstöden) och när pandemin släpper sitt grepp kunna återstarta. Till det senare har RF betalat ut ett antal återstartsstöd till förbunden för att de själva ska kunna satsa på de områden de tycker är prioriterade. Inom boulen har ett antal insatser genomförts och fler är på gång på såväl förbunds-, distrikts-, som föreningsnivå. En direkt sådan insats är den återstartskonferens (eller Kickoff som vi valt att kalla det) som har hållits helgen 2-3 april. Förbundsstyrelsen, kommittéer, distrikt och personal har samlats tillsammans för att lyfta blicken framåt och för att komma fram till vad vi behöver göra för att lyfta, både på kort och lång sikt.


Förbundsstyrelsens Rasmus Kling inledde med ett inspirerat tal kring vad helgen ska handla om, om visionen och planen framåt genom synen på engagemang som en medlemsresa. Vid den efterföljande presentationen av deltagarna fick var och en presentera sig med namn, funktion, mål med helgen och något personligt som inte har med boule att göra. Speciellt den avslutande delen gav många fina skratt och insikter om vilka det var som satt i rummet. Det blev en väldigt fin start.


SBF:s generalsekreterare hakade sedan i Rasmus inledning och

pratade om en av förutsättningarna till att vi över huvud taget har möjlighet att träffas tillsammans, nämligen återstartsstödet. Tommy gav en snabb översikt av stödets olika nivåer och vad det syftar till. Därefter gav han deltagarna en första möjlighet att diskutera konkreta insatser som man kan göra med hjälp av återstartsstödet. De diskussionerna blev också starten för ett pågående arbete och diskussionsunderlag under hela konferenshelgen.

Efter en kortare bensträckare drog ungdomskommitténs Henrik Roolf igång med ett inspirerande pass om projektet Skolboule. Under en ganska kort tidsperiod har ungdomskommittén tillsammans med kansliets Frida Milevi fått ordentlig fart på projektet och suget efter boule ute bland landets skolor är stort. Till och med så stort att det är svårt att möta upp efterfrågan kring material och ledare. Men här har skapats förutsättningar för att sätta boulen på idrottssveriges karta och det handlar främst om att få fle

r barn och ungdomar i rörelse, med den positiva effekten att vi på köpet får fler bouleintresserade barn och ungdomar.


– Det var verkligen en ögonöppnare att barn och ungdomar vill leka och träna mer än spela boulematcher, konstaterade Henrik.
Det hela föll verkligen väl ut bland deltagarna och under söndagsmorgonens sammanfattning lyfte flera deltagare fram just projektet.
– Det här måste bara bli av, överallt, som någon uttryckte det.

Med en fika i magen fick sedan deltagarna lyssna på när förbundets evenemangsut

vecklare Mattias Thorell pratade om boule-SM specifikt och arrangemang i stort. Under sin tid på tjänsten har Mattias utvecklat arbetet med SM stort och idag har vi inte mindre än tre mästerskap på plats. Han förklarade arbetet bakom och de strategier man valt att använda sig av och skickade sedan deltagarna ut i diskussionsgrupper för att lyfta idéerna på distrikts- och föreningsnivå. Hur kan man göra DM till ett mini-SM? Hur kan man skapa nya tävlingsformer?


Visionärt och framåtsyftande så långt, därför var det nästan skönt när Rasmus bröt av det hela med en väldigt konkret lek. Deltagarna delades in i grupper och fick i uppgift att bygga en så hög byggnad som möjligt med hjälp av 1 meter sytråd, 1 meter tejp, 20 spagettipinnar och en marshmallow. De flesta grupperna hade storvulna planer och föll platt, medan ett par fick ihop riktigt skapliga byggnationer. Rasmus tanke var att åskådliggöra hur vi ska se på idéer och projekt. Planer och tankar är goda, men det krävs också att man vågar testa och misslyckas, för att sedan utvecklas och tänka nytt. Och att lära av varandra.
– Sätter man en prissumma som vinst på en sådan här lek är sannolikheten stor att alla misslyckas i sin iver att vinna. Se inte erat engagemang som en tävling, se det som många försök att lyckas och dra lärdom av det ni misslyckas med, var Rasmus budskap efteråt.


Under lördagens sista pass fick vi en genomgång av Äldrestödet, som nu bytt namn till 65+. Där blev det oerhört tydligt att likheterna med övriga åldersgrupper var stor och framförallt det faktum att inom gruppen 65+ finns stor variation. Många av diskussionerna gled också in på likheterna med övrig verksamhet snarare än det särpräglade och som avslutning på en späckad dag var det glädjande att se energin och samtalsnivån.

Som avslutning på lördagen samlades deltagarna till bords för middag. Där bjöds på god mat, många skratt, lekar, samtal och en högtidsstund. Förbundsstyrelsen tog tillfället i akt att dela ut två förtjänsttecken till två tidigare ledamöter av förbundsstyrelsen. Anita Dahlerus och Carina Forsberg passerade under sin tid i styrelsen sju års engagemang och då ska man föräras med förtjänsttecken i bron på förbundsnivå. Carina och Anita fick ta emot tecken, choklad och jubel från församlingen.
– Åh vad fint. Och vad överraskad jag blev, sade en rörd Carina Forsberg efteråt.
Sedan tidigare har även Jonas Almquist fått motta sitt bronstecken för sin långa och förtjänstfulla tid i förbundsstyrelsen.


Under söndagen skulle deltagarna bli snäppet mer konkreta. Rasmus pratade under lördagen om medlemsresan, att det ska vara tydligt hur man kan utvecklas inom det man är engagerad i. Det spelar ingen roll om det är som spelare, domare, tävlingsledare, tränare eller styrelseledamot: utvecklingsmöjligheterna ska vara tydliga. Tommy beskrev de möjligheter som finns i återstartsstödet och att de möjligheterna finns såväl på förenings-, distrikts- som förbundsnivå. Där är det viktigt att fokus ligger på att återskapa något som gått förlorat eller locka nya grupper som blivit lidande under pandemin. Med Rasmus och Tommys perspektiv skulle nu deltagarna omsätta helgen till idéer på projekt och gärna projekt som involverar flera distrikt, kommittéer och föreningar.
– Det är så viktigt med action, att det händer grejer. I princip finns det inga dåliga idéer, i så fall bara de som aldrig blir av, säger generalsekreterare Tommy Gustafsson.


Det går ganska tydligt att se att distrikten tycker att rekrytering, engagemang och tävlingsverksamheten är prioriterade områden för framtiden. Idéerna som bubblade fram handlade om propagandatävlingar, utvärdera våra tävlingar på alla nivåer, uppsökande verksamhet mot klubbar och spelare som inte syns och är engagerade, samverkan mellan distrikten och nationella saker att samlas kring, likt Boulens dag. Under det avslutande passet fick föreningarna möjlighet att sätta sina idéer i skarpt läge, medan kommittéerna fick en stund med Rasmus, som varit spindeln i nätet för kommittéerna under året.
– Vi vill bjuda in föreningarnas styrelser för en konferens för att tillsammans med SISU börja arbeta med visioner även på våra nivåer, men även försöka hitta ut till de mängder av olika sällskap som kontinuerligt spelar boule men inte gör det under vår organisation, meddelade Thorbjörn Lund från Östsvenska bouleförbundet.

Rasmus Kling får sammanfatta och avsluta det hela:
– Distrikten har varit så fantastiska den här helgen, det är så kul att se. Och vi har världens bästa kommittéer, på riktigt!

Publicerad: 2022-04-03

Senast uppdaterad: 2022-04-03

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se