Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Förbundsmötet i backspegeln

null

Så har Svenska bouleförbundet hållit ännu ett förbundsmöte. Det var det 45:e i ordningen och säkerligen ett ganska genomsnittligt möte på många sätt, men med pandemins framfart i minnet var det trots allt alldeles unikt. För första gången sedan 2019 kunde vi träffas fysiskt på plats med allt det fina och positiva det för med sig. Några av delegaterna och deltagarna valde att vara med via den digitala plattformen Teams och därmed höll Svenska bouleförbundet som det första specialidrottsförbundet sitt förbundsmöte som ett hybridmöte via Teams. Det var lyckat och framgångsrikt och säkerligen något som förbundet kommer erbjuda även i framtiden.

Under lördagens bouleting diskuterades förbundsmöteshandlingarna och det var stundom livliga och engagerade diskussioner. Redan under det inledande ekonomipasset drog man över tiden och det ganska rejält. Generalsekreterare Tommy Gustafsson presenterade såväl årsbokslut som budget på ett alldeles briljant sätt. Delvis bestod presentationen av ett nytt sätt att redovisa de olika posterna och det väckte en del frågor hos åhörarna och diskussionerna ledde till att förbundsstyrelsen på söndagen valde att justera vissa delar av budgeten. Inte själva innehållet utan hur det presenterades.
Under diskussionen av förbundsstyrelsens förslag till förändringar av stadgar var det Östesvenska bouleförbundet som var mest aktiva. De hade lagt tilläggsyrkanden till söndagens förbundsmöte och framförde sin sak. Diskussionerna präglades av framåtanda och att göra förslagen ännu bättre. ÖSBF:s inlaga handlade om att man i distriktens normalstadgar ska förtydliga att ett styrelsemöte kan genomföras digitalt.
På tal om förslag så hade även disciplinnämnden inkommit med ett sådant till förbundsmötet efter uppdrag av fjolåets förbundsmöte att utreda sig själva. Ett gott och gediget arbete gav ett väl genomarbetat förslag och det diskuterades som kortast under lördagens ting. Enda invändnignen kom från ÖSBF som tycte tt man skulle kalla Överklagandenämnden för Överdisciplinnämnd.

I en paus från diskussionerna kring årsmötehandlingarna fick vi lyssna på Frida Milevi och Henrik Roolf som inspirerat föreläste om projektet Skolboule som fått fäste i landet. Det bubblar och myllrar av skolor som vill ta del av projektet och vi har mycket att tacka Frida och Henrik för att det är så lyckat och framgångsrikt. Boulen som rörelseform är på väg att hitta in lite överallt och kommer göra mycket gott för svensk boule på sikt.

Som avslutning av bouletinget dskuterades de sju inkomna motionerna. Riktigt hett blev det bara när motion 1 och enhetlig klädsel diskuterades. Här framförde motionären Mats Petersson sin ståndpunkt att det saknas seriositet om deltagarna inte har enhetlig färg. Förbundsstyrelsens svar var att man vill ha in begreppet tävlingsklädsel i såväl tävlingsbestämmelser som föreningarnas tänk kring klubbkläder, men att man för övrigt höll med motionären. Övriga motioner kom från Roxen och föredrogs av Johan Nordlander. Ingen av dem vann gehör hos deltagarna vare sig under lördagens bouleting eller dagn efter under förbundsmötet.

Efter bouletinget bjöds deltagarna på en rundtur i SM-staden Jönköping. Hela gänget hoppade på en abonnerad buss och fick lyssna på evenemangsutvecklare Mattias Thorell, Helena Lindgren från Visit Jönköping samt två representanter från Club Istanboule som kommer vara lokala värdar under boule-SM i Jönköping. Man fick se Rådhusparken därfinalspel och sidoakiviteter kommer hållas, Elmiaområdet där det mesta av spelet sker och campingen intill Elmiaområdet. SM-veckan kommer bli väldigt fin och välarrangerad och Jönköping som stad kommer andas boule hela veckan.
Som avslutning på dagen bjöds på en midag på en restaurang i centrum. Stämningen var glad och högljudd hela kvällen.

Förbundsmöte utan gnistor
Själva förbundsmötet blev odramatiskt och relativt snabbt avklarat. Budgeten korrigerades med vissa specifikationer som mötesdeltagarna önskade, den högsta disciplinnämnden döptes till Överdisciplinnämnd (istället för originalförslaget  Överklagandenämnd) och förbundsstyrelsen blev komplett, trots att det saknades delegater hela vägen in på förbundsmötesdagen. Därutöver beslutade förbundsmötet att noggrant utreda frågan om enhetlig klädsel och tävlingsklädsel när Kulknappens motion om enhetlig klädsel behandlades. Därmed avslogs inte motionen, men den röstades inte heller igenom.

Valen

Förbundsstyrelsen
Förbundsordförande Herman Thorell (1 år)
Ekonomiansvarig Kerstin Hjelm (2 år)
Lasse Franck (2 år)
Ledamot Jimmy Bysell (2 år)
Ledamot Nicolina Främst (1 år fyllnadsval)
Ledamot Åsa Wirström (2 år)

Återstående mandat 1 år
Förbundssekreterare Gun-Britt Jansson
Ledamot Hannele Kangas
Ledamot Yngve Evaldsson

Texten uppdateras

Publicerad: 2022-04-27

Senast uppdaterad: 2022-04-27

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se