Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Lasse Franck invald i CEP:s styrelse

Det europeiska bouleförbundet, CEP, höll 9–10 april sin kongress i Luxemburg. Svenska Bouleförbundet hade inför mötet nominerat Lasse Franck till en av de sex valbara posterna. Detta då styrelseledamoten från Danmark lämnat sin post i styrelsen.

På det europeiska bouleförbundets (CEP) kongress i Luxemburg, representerades Svenska Bouleförbundet (SBF) av Tommy Gustafsson och Lasse Franck. Sedan ett par år tillbaka huserar CEP just i Luxemburg, då man bland annat via förmånliga avtal med storhertigdömet kan arrangera dessa möten till låg egen kostnad. Själva programmet var, lite ovanligt nog, relativt gediget med flera vitt skilda ämnen, historiskt har fokus tenderat vara på de obligatoriska punkterna med till exempel genomgång av verksamhetsberättelse, budget och personval. Själva mötet avlöper under lördagen men det förs många viktiga diskussioner och knyts kontakter och skapas samarbeten under mer informella möten på fredagen och söndagen.

SBF hade inför detta möte nominerat Lasse Franck, ledamot i förbundsstyrelsen, till en av de sex valbara posterna. Detta då styrelseledamoten från Danmark, Henrik Toft, lämnat sin post i CEP:s styrelse, och senare för övrigt fick motsvarande roll inom FIPJP. Det föreföll därmed finnas en hyfsat god möjlighet att kunna bli invald och ett bra tillfälle att nominera en kandidat – åtminstone tills alla nomineringar blev officiella och det blev klart vilka som kandiderade. Men vi återkommer till valen.

Franska virtuoser
Förmiddagen på lördagen ägnades åt formalia. Verksamhetsberättelsen och det ekonomiska utfallet avhandlades, den ekonomiska statusen för det europeiska förbundet är ok, man har en liten sparad buffert men är helt beroende av de löpande avgifterna från respektive förbund. Det begränsar på många sätt förbundets möjlighet att genomföra egna aktiviteter och driva en egen utveckling av den europeiska boulegemenskapen, då medel till detta måste komma från alternativa inkomstkällor.

Innan lunch blev det sen uppvisning av franska landslaget i Jeu Provençal, sporten som är själva ursprunget till vår Petanque, och alla ledamöter fick även möjlighet att själv prova på. Mike Pegg, CEP:s ordförande, berättade lite senare under dagen att det var först när han lärde sig Jeu Provençal som han också fullt ut förstod våra egna regler och syftet med dessa, och därav vikten att kunna historien för att bättra begripa vår sport.

Juniorer i fokus
Efter lunch blev det tid för det som närmast kan jämföras med vårt eget ting på förbundsmötet. Två ämnen avhandlades, inga beslut skulle fattas och det fanns inga motioner kopplade till ämnena. Första ämnet handlade om licensutvecklingen för våra unga, juniorer och U23, inom de europeiska förbunden. Det konstaterades tyvärr att utvecklingen varit ganska negativ, även om pandemin försvårar analysen, med stor minskning av licenser. Faktiskt var Sverige ett av få länder med en positiv utveckling, även om ju våra siffror kommer från låga nivåer och vi kämpar hårt med olika aktiviteter för att ytterligare öka dem.

Sverige framförde åsikten att det skulle vara bättre att återgå till öppna juniorlag på mästerskap, att uppdelningen av juniorer i pojk- och flicklag ytterligare försvårar utvecklingen. I den generella diskussionen som sen kom upp väcktes många åsikter och förslag som påminner om dem vi arbetar med på hemmaplan, saker som generationstävlingar med mixade lag av unga och gamla (generationstrippeln avses att hållas på SM i Jönköping i år som vanligt), vikten av tryggt ledarskap och av att använda social media i sin kommunikation med mera. Visst finns det betydande skillnader mellan de nationella förbunden men det är likväl mer som förenar oss.

Nästa diskussionsämne var boule för personer med funktionsnedsättning. Det finns ett intresse inom det europeiska förbundet av att skapa tävlingar och arrangemang riktade mot denna grupp och man hade därför genomfört ett gediget arbete med att identifiera områden som kräver ytterligare arbete för att så skall vara möjligt. Områden som vilka kategorier som skall finnas (vilka klasser), vilka regelanpassningar som kan behövas, hur det finansiellt skall kunna genomföras med mera. Ämnet väckte viss förbryllelse hos många av ledamöterna. Inom många av länderna, varav Sverige är ett, bedrivs idrottandet riktat mot personer med en funktionsnedsättning inom ramen för ett särskilt, samlat förbund (i Sverige Paraförbundet). Där är sporten redan anpassad och inte alltid med boulen som utgångspunkt. I Sverige sker det inom ramen för Boccia, medan det i Tyskland är Bocce som är grundsport. Vi kommer att återkomma i ämnet, dels vad eventuellt avser en anpassning av petanque i CEP:s regi, men framför allt då Riksidrottsförbundet verkar för att Parasportens alla separata idrottsgrenar skall införlivas i lämpligt specialidrottsförbund.

Lyckosam omröstning
Efter detta lilla ting var det dags för presentation av kommande europeiska mästerskap. Samtliga arrangörer hade representanter på plats (ibland i form av närvarande ledamöter). Det handlade om EM i singel, dubbel och mixed som hålls i svåruttalade ’s-Hertogenbosch 13–17 juli, om EM för damer i spanska Torrelavega 2–5 juni och om nästa års EM för herrar och veteraner i Albertville.

Sen var det så dags för val. Totalt fanns det sex valbara platser, och åtta kandidater. Utöver fyllnadsvalet efter det danska avhoppet var det fem ordinarie val som skulle göras, och samtliga fem ledamöter som tidigare suttit på dessa stolar ställde upp för omval. Av tradition är det sällan som ledamöterna inte återväljs, inte minst då de ofta representerar de stora, inflytelserika nationerna i Boule-Europa. Det föreföll därmed vara just återfyllnadsvalet som skulle kunna vara möjligheten, men eftersom det mycket glädjande fanns en (!) kvinnlig kandidat – en mycket kompetent åttaspråkig kandidat dessutom – i form av slovakiska Jana Lazarova såg det med ens mycket svårare ut. I CEP:s statuter står det att man skall verka för en jämlik styrelse och då det tidigare funnits endast en kvinna, norskan Signe Hovind, av totalt elva ledamöter kändes det alldeles självklart att slovakiskan skulle bli invald – och det var också henne som den svenska delegationen satte först på sin valblankett.

Alla kandidater fick hålla ett kortare anförande innan det var dags att rösta. Efter omröstning visade det sig att den spanske ordinarie ledamoten förlorat sin plats, att Jana fick den sista ordinarie fyraåriga posten och att Lasse Franck blivit inröstad på just det tvååriga fyllnadsval som var tanken när nomineringen gjordes.  

Lyckönskningarna i kongressalen var många, från såväl sittande presidiet som mötets ledamöter. Så vad innebär det här för svensk boule, Lasse? – Det återstår kanske att se, men jag skulle tro att det ger oss lite mera inflytande och förhoppningsvis en större möjlighet att påverka den europeiska boulens utveckling i den riktning SBF önskar.

Publicerad: 2022-04-29

Senast uppdaterad: 2022-04-29

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se