Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Rapport från ett styrelsemöte

Den nyvalda förbundsstyrelsen har haft sitt första fysiska sammanträdande. Här får ni en rapport.

Vid det senaste förbundsmötet i Jönköping i april valdes ett gäng nya medlemmar in i förbundsstyrelsen. Jimmy Bysell, Nicolina Främst, Åsa Wirström och comebackande Kerstin Hjelm tog plats bredvid redan sittande Gun-Britt Jansson, Hannele Kangas och Yngve Evaldsson. Dessutom valdes Lasse Franck och Herman Thorell om och fick nytt förtroende för ytterligare en mandatperiod.

Förbundsstyrelsen kommer ha som strategi att varva digitala möten med fysiska, men naturligtvis kommer det ske både variationer och förändringar i det upplägget. Hur som helst träffades man för första gången i fysisk form under helgen 21-22 maj, på Idriottens Hus i Stockholm. Att det blev (och oftast kommer bli) Idrottens Hus och Stockholm har flera naturliga förklaringar. Mötena kan hållas i RF:s lokaler, väl anpassade för sådana möten och utan någon hyreskostnad. Dessutom består numera styrelsen av flera Stockholms-baserade delegater och det blir ur den aspekten såväl ekonomiskt som praktiskt fördelaktigt.
Vad pysslade vi med då, undrar ni såklart. Ja, det blev en såväl intensiv som lång helg. Under lördagen fördes främst strategiska diskussioner kring våra kommittéer, vår ekonomi och utvärdering av arbetet i styrelsen. Man kan konstatera att förbundets ekonomi på ett sätt är väldigt god, men för den som hängde med i generalsekreterare Tommy Gustafssons dragningar under förbundsmötet står det också klart att man inte ska låta sig luras av de fina siffrorna. Det ligger dels en hel del medel i de återstartsstöd förbundet har fått av RF (de är numera tre till antalet: Återstartsstöd 1,2 och 3) och de ska fördelas på föreningar och distrikt utöver förbundets egna och inre verksamhet. I återstartsstödet har också en del knutits upp till aktiviteter i verksamhetsplanen och är därmed låsta till det. Men därutöver finns en hel del medel som ska användas till givna ändamål och dessa kommer komma landets boulespelare och föreningar till godo på olika sätt. Om vi inte använder pengarna kommer vi få betala tillbaka dem till RF, så håll utkik framöver när vi presenterar de olika stöd och satsningar som vi beslutat om så att de verkligen används.
Vi har också sett över våra kommittéer och deras arbete, en process som ständigt pågår. En omedelbar, och kanske drastisk, konsekvens av den översynen är att vi beslutat att upplösa den tidigare konstellationen i veterankommittén och tillsätta delvis nya medlemmar. Carina Jansson kommer få fortsatt förtroende som kommittéordförande, men därutöver blir det nya medlemmar. Anledningen till åtgärden är framförallt samarbetssvårigheter mellan förbundsstyrelsen och kommittén och att vi därmed inte hittat rätt i arbetsformer och målsättningar. Det har skett mycket bra under kommitténs korta arbetsår och vi vill härmed också skicka ett stort och hjärtligt tack för de initiativ och det arbete man utfört. Den nya kommittén kommer ta vid och fortsätta det arbetet.
Man kan efter utvärderingar och samtal konstatera att de delegater som suttit i styrelsen under det gångna året mått bra och trivts. Det som präglat arbetet är att det är högt i tak, man får komma till tals och får möjlighet att driva de frågor man är intresserad av eller brinner för. Styrelsens primära uppgift är att stå för det strategiska arbetet och att planera för hela förbundets verksamhet. Därför har vi sällan dykt ned i det operativa arbetet (där har vi grymt duktiga kommittéer och personal som arbetar), utan istället hållit blicken högt och haft ett helikopterperspektiv.
Vi är förtroendevalda och har därmed begränsat med tid och ork, därför kommer det ibland tråkiga besked om avhopp. Vi har fått ett sådant i dagarna och det är Yngve Evaldsson som meddelat att han måste kliva av samtliga sina uppdrag av personliga skäl. För att undanröja alla eventuella tvivel: det finns ingen schism eller osämja, inget missnöje eller missförhållande som gör att Yngve kliver av. Bara personliga skäl som gör att just inte tid och ork finns. Så måste det också få vara just när man är en ideellt arbetande kraft. Vi i styrelsen är glada och tacksamma över Yngves insats i styrelsen, önskar honom välkommen tillbaka i framtiden och på återseende på boulebanorna.

Under söndagen togs en hel del viktiga beslut. Framförallt handlar det om en strategiskt viktig inriktning som möjliggörs via återstartsstödet och det handlar om jämställdhetsfrågan. Vi saknar både kvinliga spelare, domare, funktionärer och förtroendevalda idag och det är något vi måste ta på allvar och arbeta med skarpt. Det här måste naturligtvis få ta tid, men det handlar också om att komma igång omedelbart. Därför kommer en tydlig satsning att påbörjas redan i år som ett avstamt. Det kommer också att utvecklas och breddas över tid och vara en del av vår nya strategi Boule2030.
Vi tog också beslut om en ny grafisk profil för Svenska bouleförbundet. Lanseringen kommer påbörjas omedelbart men framförallt vara en del av vår nya hemsida som kommer sjösättas under året. Det blir inga omvälvande förändringar, men vi kommer förfina och förbättra det som redan är vi. Dessutom kommer vi förhoppningsvis få med oss distrikten i den här förändringen, så att vi blir enhetliga och samstämmiga.

Vi kan också redan nu flagga för att årets höstkonferens kommer hållas helgen 24-25 september. Precis som under kickoffen kommer fyra representanter från varje distrikt att bjudas in och tillsammans med förbundets kommittéer, personal och styrelse fortsätta arbetet med att föra svensk boule framåt. Konferensen kommer hållas i Stockholm, men övriga detaljer så som tider, innehåll och plats ber vi att få återkomma kring. Men boka in datumet, det kommer bli en bra och fin helg.

Vilka förbundsstyrelsen består av, vad de gör och vad de har för betydelse har alltid varit något som boulesverige frågat sig. Trots att årgång efter årgång gjort storartade insatser och varit ovärdeliga för verksamheten, har de många gånger förblivit anonyma. Det vill vi ändra på och kommer därför presentera oss i nyhetsbrevet under året i fom av korta små intervjuer och presentationer. Men på vilka fler sätt vill ni se oss vad vi gör? Våra kommittéers arbete får ni då och då inblick i via våra öppna samtal på Teams, till exempel. Kom gärna med idéer, tankar och förslag på hur boulesverige och alla dess förtroendevalda kan få en mer framskjuten plats i tillvaron.


Nytillträdde ledamoten Jimmy Bysell fångar oss på bild.

Avslutningsvis måste jag också passa på att påminna om och uppmärksamma vårt boule-SM. Det går av stapeln 17-23 juli i Jönköping och det kommer bli så makalöst bra, vara så roligt och efterlängtat att återigen få vandra runt i det folkmyller som boule-SM är. Poolspelet vid Elmia. Finalkvällarna i Rådhusparken. Tugget vid sekretariatet. Glädjen på läktaren. Sena kvällar när mästare ska koras. Åh, vad jag längtar. Ni kommer få chansen att träffa representanter representanter från förbundsstyrelsen, personalen och kommittéerna under en fantastisk vecka som på riktigt är en comeback för vår idrotts alla finaste höjdpunkt. Vi ses där!

Under året sammanträder styrelsen enligt följande (preliminärt och ytterligare tillfällen tillkommer)
Måndag 4 juli via Teams
Vecka 29 i Jönköping
23 augusti via Teams
23-25 september i Stockholm
18 oktober via Teams
19-20 november i Stockholm
21-22 januari i Stockholm
21 februari via Teams
18-19 mars i Stockholm
14-16 april i Kalmar, tillika Förbundsmötet 2023

Publicerad: 2022-05-23

Senast uppdaterad: 2022-05-23

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se