Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Rapport från ett styrelsemöte

null

Styrelsens arbetsmodell är att träffas fysiskt varannan gång och digitalt varannan. Det är dels för att hålla nere möteskostnaderna så mycket som möjligt, dels för att digitala möten via Teams idag är ett gott komplement till "vanliga" möten.

Personalnyheter
En av de viktigare frågorna under mötet var personalfrågan. Generalsekreterare Tommy Gustafsson redogjorde för hur kansliet har fungerat under sommaren, då det under den ordinarie personalens semester har funnit en vikarie på plats några timmar om dagen. Vikarien heter Daniel Fredriksson och har tidigare haft samma uppdrag på kansliet. Hans huvuduppgifter har varit att hålla framförallt licenshanteringen flytande, men såklart även bevakat inkommande post. Daniel kommer troligtvis fortsatt ha uppdrag i förbundet under hösten, då det finns ett starkt behov kopplat till bytet av ny plattform för hemsidan. Daniels uppgift kommer vara att flytta över de enorma mängder information som vi har samlat på hemsidan under åren, så att den inte kommer gå förlorad.
Dessutom beslöt förbundsstyrelsen att fördjupa och förlänga det uppdrag som Mattias Thorell har på förbundet. Mattias har arbetat med att utveckla våra SM-arrangemang och har sedan han tillträdde 1 november 2021 imponerat med sina insatser. Förbundsstyrelsen uppdrog åt Tommy att tillsammans med Mattias arbeta fram en tydlig beskrivning av uppdraget, med övrig tävlingsverksamheten som en del i det bredare uppdraget.

Nytt i våra kommittéer
I arbetet med kommittéerna kunde vi glädjande nog välja in två nya medlemmar.
I veterankommittén valdes Ole Jansson in. Ole är idag ordförande för NSBF och en stark röst för den norra delen av boulesverige och han kommer bli ett gott inslag i veterankommittén tillsammansd med Carina Jansson (ordförande) och Inga Stenbrink som är med sedan tidigare.
I Tävlingskommittén valdes Joachim Andersson in. Joachim är en av svensk boules stora spelare, starkt drivande i föreningen Coccinelle och har tidigare varit en del av förbundets verksamhet, till exempel i förbundsstyrelsen. Joachim kommer att komplettera dagens sammansättning av tävlingskommittén: Kjell Andersson (ordförande), Ingrid Walbin, Lotta Larsson, Henrik Hugosson och Mattias Thorell.

Fokus på våra kvinnor
Som vi tidigare berättat kommer förbundets verksamhet att tydligt satsa på kvinnorna. Vi är idag för få kvinliga utövare, funktionärer, domare, ledare och styrelseledamöter för att det ska vara representativt för samhället i övrigt. Satsningen kommer ske gentemot de som redan idag finns i verksamheten, likväl på att rekrytera nya och fler. Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att avsätta medel från de återstartsstöd som RF stöttar förbundenen med och därmed behöver inte förbundet i stort göra avkall på något annat. Redan under hösten kommer det ske ett antal riktade aktiviteter, men framförallt kommer den här satsningen att fortlöpa under hela 2023. Mer detaljerad information kommer.

Höstkonferensen
Helgen 24-25 september är det dags för höstkonferensen. Distrikten har möjlighet att delta med fyra representanter var och därutöver är samtliga kommittéledamöter, personal och förbundsstyrelsen kallade. Fokus på mötet kommer vara att arbeta framåtsyftande med tävlings-, utbildnings- och visionfrågor. Syftet är att tillsammans skapa en samsyn kring hur vi ser på förbundets, distriktens och föreningarnas verksamhet, men också att inspireras inför framtiden.
Deltagarna av konferensen kommer inför konferensen att få ett detaljerat program.

SM i backspegeln
Glädjen över att återigen få delta på ett riktigt boule-SM var påtaglig under SM-veckan i Jönköping. Många var glada bara över att få träffa gamla kompisar och att få känna atmosvären. De lokala samarbetspartnerna var överlyckliga och ser gärna att SM hittar tillbaka till Jönköping i framtiden. Men bra kan bli bättre och därför att Mattias Thorell arbetat med utvärderingsfrågor sedan mästerskapet avslutades. Dels har alla inblandade kommittéer och funktionärer fått tycka till och dels gjordes en individuell utvärdering av deltagarna. Resultatet kommer annalyseras och kanske blir det aktuellt med ytterligare utvärderingar på individnivå.
På sociala medier har många tyckt till och vi på förbundsnivå försöker snappa upp så mycket som möjligt. Men har du tankar och åsikter kring SM-arrangemanget är det väl värt att skicka ett mail till Mattias eller någon av oss i förbundsstyrelsen eller personalstyrkan. Era tankar är guld värda.
Något som däremot inte är önskvärt är alla de bedrövligt tråkiga kommentarer som flödar på framförallt Facebook. Vi är många som läser, men som inte kliver in och tar diskussionerna där och då. Men vi är många som blir både ledsna, arga och uppgivna när det skrivs både lögner och raljanta kommentarer om förtroendevalda och personal. Facebook är ett öppet forum där man ska få tycka och tänka till, men när det kommer till sådana hemskheter hoppas jag att folk tänker till både en och två gånger i framtiden innan man låter tangentbordet tala.

Antidoping även i boulens värld
Förbundsstyrelsen har som krav att såväl styrelsen själva som medlemmar av elitkommittén och landslagstrupperna ska ha genomgått webutbildningen Ren vinnare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Därutöver rekommenderar vi våra kommittémedlemmar att genomgå utbildningen och vi vill nu slå ett slag för att övriga boulesverige ska göra det samma. Utbildningen är intressant och pedagogiskt utformad och fungerar som en lärplattform med ett avslutande test som även det har ett tydligt utbildande syfte. Varför inte samla föreningens medlemmar en kväll eller föreningsdag och göra den tillsammans? Allt ni behöver är varsin dator/smartphone/surfplatta med internetuppkoppling, samt en mailadress för att kunna skapa ett konto, därefetr är det bara att köra igång. Man kan göra alltihopa vid ett tillfälle, eller sprida ut det över flera. Ni hittar rätt genom att klicka på länken tidigare i det här stycket.

Uppdateringar
Som vi redan tidigare meddelat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tävlingsbestämmelserna för svenska cupen V65 fått en tillfällig uppdatering, men egentligen handlar det om att de gått tillbaka till ett ursprungligt utförande. Dock ska vi påpeka att den tidigare konstellationen av veterankommittén höll på att utvärdera och upprätta nya tävlingsbestämmelser för svenska cupen V65 och den nya konstellationen av veterankommittén kommer att ta vid det arbetet så småningom.

Nästa gång förbundsstyrelsen sammanträder blir fysiskt fredag kväll och delar av lördag förmiddag innan höstkonferensen drar igång.

På återhörande!

Publicerad: 2022-08-29

Senast uppdaterad: 2022-08-29

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se