Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Dags för höstkonferens

Helgen 24-25 september samlas representanter för boulesverige för att hålla Höstkonferens. Fokus ligger på framtid och vision!

Årets höstkonferens samlar deltagare från landets distrikt, förbundstes kommittéer, förbundsstyrelsen och personalen. Tillsammans ska man spinna vidare på vårens lyckade återstartskonferens, men nu gå mer konkret från tanke till handling. Det är viktiga områden som ska avhandlas.

Hjärtat i vår verksamhet
Vi är ett förbund som bygger på att vi tillsammans utövar boule. Det kan ske i väldigt många skepnader men det mynnar nästan alltid ut i att vi tävlar, med och mot varandra. Hur gör vi det idag? Hur vill vi att det ska se ut imorgon? Vad vill vi med det 2030? Förbundets tävlingskommitté kommer presentera sitt arbete och sedan kommer deltagarna få gräva ned sig i frågor som berör både nutid och framtid.

Hur blir vi bättre?
I allt vi gör är utbildning en väsentlig del i utvecklignsarbetet. Förbundets utbildningskommitté kommer presentera hur utbildningsarbetet fungerar och kommer fungera i förbundet och sedan ska deltagarna bland annat få sätta tänderna i en av det svåraste frågorna vi har: hur blir vi fler som vill bli bättre.

Ensam är inte stark
Såväl inom boulesverige som i idrottsrörelsen i stort finns mängder av resurser att använda när man vill utvecklas. Det finns också mängder av olika stödformer, såväl praktiskt som ekonomiskt, vi kan använda oss av. Under helgen kommer vi presentera några av dessa och därmed rusta framförallt distrikten med kunskaper som kommer vara värdefulla i det fortsatta visionsarbetet.

Samverkan
Vi ska också hitta samverkansformer på olika sätt. Vi vet att möten med varandra gör oss bättre. Förståelse för varandra är en förutsättning för att saker ska bli bra. Under helgen ska vi prata mycket med varandra, men också sätta planer för hur vi kan träffas kontinueligt i olika former. Vi kommer få goda exempel och nya idéer.

Ni hänger väl med?
Såklart kommer ni kunna följa det som händer via sociala medier. På såväl Facebook som Instagram kommer ni få uppdateringar om och nedlag i det som händer. Kommentera gärna, eller varför inte ställ frågor. Den här höstkonferensen är till för att vi ska bli bättre, allihop!

Publicerad: 2022-09-23

Senast uppdaterad: 2022-09-23

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se