Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Ändringar för förbundsserierna

placeholder

Vi har tidigare informerat om ändringar för seriespelet 2023. Nu har förbundsstyrelsen beslutat att göra anpassningar av dessa förändringar.

I slutet av förra året fattade förbundet ett beslut om att utveckla upplägget för förbundsserierna genom att samla alla serierna på en spelort per sammandrag. Sedan dess har förbundet dels haft en löpande diskussion med diverse intressenter, dels följt anmälningsläget i samband med att årets inbjudningar gått ut. Som en konsekvens har man nu bestämt att ”bryta ut” Division 2 Veteran från upplägget och de fyra serierna kommer nu i stället att spelas regionalt, som tidigare.

Anledningarna till den initiala förändringen var flera och de beskrivs också lite mer i separat artikel. Överlag fick förslaget mycket positiva reaktioner från spelar- och föreningshåll runt om i landet, men relativt tidigt kom det också synpunkter från vårt norra distrikt om att dessa förändringar skulle innebära fördyringar för många av klubbarna i norr. Inledningsvis hölls ett öppet möte för föreningar och distrikt där man fick chansen att lämna synpunkter, och även om majoriteten då var positiva fanns som sagt också farhågor om hur det skulle påverka klubbar inom Norra Sveriges Bouleförbund (NSBF). Det hölls uppföljningsmöten med representanter från tävlingskommittén, förbundsstyrelsen, NSBF och föreningar i norr. Vidare fick ansvariga för föreningarna som tillhörde Division 2D Veteran svara på huruvida de helst skulle spela regionalt eller delta i det större sammandraget tillsammans med övriga serier. Svaren var inte entydiga, en del svarade att de föredrog att det hölls regionalt medan andra svarade att de helst ville vara med på den samlade spelplatsen. En del av dessa betonade likväl att det skulle medföra ökade kostnader, lite beroende på spelplats. Efter många diskussioner valde förbundsstyrelsen att gå vidare med att samla samtliga serier till en spelplats, men gav samtidigt tävlingskommittén uppdraget att ordentligt utvärdera förändringen efter sammandragen för att kunna bedöma om den ska kvarstå inför kommande år.

Tävlingskommittén har också löpande informerat om anmälningsläget, eller rättare om hur många föreningar som aviserat att de avstår sin plats. När så inbjudningarna gick ut hörde flera föreningar i andra delar av landet också av sig, meddelade att de såg med oro på de ökade kostnader förändringen skulle medföra och uttryckte en osäkerhet över huruvida de skulle kunna delta. I så gott som samtliga fall har den mer precisa oron handlat om föreningar i veteranseriens andra division, men ibland har den varit förknippad med föreningar som har flera lag i förbundsserierna. Att förändringen sammanfallit med en period av ökade kostnader i form av högre energikostnader för att driva och hyra våra boulehallar, liksom ökade bränslekostnader för att kunna resa till våra tävlingar, har förstås också påverkat frågan negativt.

Tävlingskommittén lyfte därför i förra veckan tanken att trots allt bryta ut veteranserierna i division 2 och i stället arrangera dem regionalt, likt tidigare år. Styrelsen valde att följa den rekommendationen. Det innebär tyvärr att de föreningar i de berörda serierna som sett fram emot att spela på den gemensamma spelplatsen inte får det, men att förhindra att flertalet föreningar anser sig nödgade att stryka sina lag väger tyngre i frågan – avsikten med förändringen var naturligtvis aldrig att decimera antalet lag.

Rent praktiskt innebär det att årets anmälningstid kommer att förlängas, de föreningar som meddelat att de stryker lag erbjuds möjligheten att åter delta. Tävlingskommittén kommer att söka arrangörer för de fyra serierna, förhoppningen är att man kanske kan lägga dessa tillsammans med lämpliga distriktsseriespel. Mer information om detta kommer så fort den finns tillgänglig. Precis som tidigare bestämts kommer en utvärdering att göras efter andra sammandraget för att kunna avgöra hur seriespel skall arrangeras kommande år. Läs gärna också separat artikel med ytterligare funderingar om bakgrunden till de olika besluten och dess effekter och konsekvenser.

Publicerad: 2023-02-14

Senast uppdaterad: 2023-02-14

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se