Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Vi tror på samlat seriespel

placeholder

– Det är tråkigt att vi behöver ändra från ursprungstanken, säger förbundsordförande Herman Thorell, men det är tydligt att förändringen fick icke önskvärda konsekvenser och då var det naturligt att göra en justering.

Avsikten var naturligtvis aldrig att flera föreningar skulle känna sig tvungna att avstå från sina platser – tvärtom är förhoppningen att ett samlat seriespel ska innebära ett lyft som ger oss möjlighet att utveckla Svensk Boule ytterligare, säger Herman vidare. I nuvarande läge kändes det dock bäst att låta veteranseriens division två spelas som tidigare.

Tävlingskommittén kommer nu att söka regionala arrangörer för de fyra avsedda serierna. Det i sig får ekonomiska konsekvenser för förbundet men förhoppningen är att det kan samköras med lämpliga distrikts egna seriespel. Just ekonomi är ju annars en, av flera, anledningar till att samla förbundsserierna på en spelplats.

– Det började egentligen som en helt naturlig följdtanke, berättar förbundets generalsekreterare Tommy Gustafsson. Jag och vår evenemangs- och tävlingsutvecklare Mattias Thorell diskuterade våra egna arrangemang och hur de kunde utvecklas ytterligare. Mycket av fokuset hade tidigare varit på förbundets SM-arrangemang men nu fanns det anledning att fundera på andra tävlingar, som seriespelet. Förbundet har under en längre tid arbetat målmedvetet med att förbättra vår tävlingsverksamhet och det arbetet har intensifierats i och med att Mattias anställdes 2021. En konsekvens av det arbetet blev bland annat att SM-orter för de kommande tre åren redan hade avtalats, men det fanns alltjämt städer och destinationer som var intresserade av att få möjligheten att samarrangera förbundstävlingar.

– Då väcktes helt enkelt tanken att ha samtliga förbundsserier på samma ställe, förklarar Tommy. Det möjliggör för oss att göra mer med själva arrangemanget, det blir mer effektivt ur kostnadssynpunkt och arrangemanget blir tillräckligt stort för att vara attraktivt för destinationer. Och, förstås, tanken var ju inte heller unik på något sätt. Redan 2017 samlade förbundet alla serier vid en spelplats, då förvisso i samband med seriernas slutspel och kval men redan då presenterades det som det dittills största seriespelsarrangemanget. Länk till annan webbplats.

Vad vill förbundet då uppnå med förändringen?
– Först och främst handlar det om själva upplevelsen för spelarna, säger Tommy. Vi tror att det tillför ett mervärde, att sammandraget får mer inslag av en folkfest och det var ju också vad många tyckte förra gången. Vi får också bra mycket bättre möjlighet till exponering i media, kanske framför allt då i lokalpress. Vi har till exempel redan sett intresse avseende kommande arrangemang i Västerås.

En mycket stor anledning handlar förstås om ekonomi. Förbundets alla olika tävlingar behöver generera ett positivt resultat och Inför året gjordes en revidering av samtliga tävlingar för att bidra till detta. Tommy Gustafsson förklarar:
– Det senaste året har vi, efter att de legat still i många år, bland annat höjt ersättningarna för arrangörer och domare – och även förbundet märker naturligtvis av allt högre kostnadsersättningar för boende och resor. Samtidigt har inga större förändringar gjorts avseende avgifter för deltagande. Det är fortsatt låga avgifter för att till exempel delta på SM och i seriespelet. Om man gör en jämförelse med andra liknande förbund kan man konstatera att avgifterna för förbundsarrangemang ligger lågt, till och med mycket lågt. Det är relativt sett billigt att spela boule, säger Tommy, och det är vi faktiskt rätt glada och lite stolta över. Men då behöver vi också fler inkomstkällor om vi inte ska behöva höja avgifterna.

Vi ser vidare att när vi arbetar aktivt med våra arrangemang så blir de bättre. Deltagarna blir nöjdare om till exempel SM genomförs på ett bra sätt. Likaså blir städer och dess destinationsbolag mer intresserade av arrangörer som bedriver en professionell verksamhet. Ytterligare ett bevis för detta fick förbundet i förra veckan när Boule-SM nominerades av Destination Jönköping till Årets Mötes- och Evenemangspris.

– Mattias har gjort ett rätt och slätt fantastiskt jobb med våra SM-arrangemang, säger Tommy Gustafsson. Det handlar ju inte bara om att se till att själva spelet hålls och går bra, även om det är det vi spelare oftast tänker på. Det är extremt viktigt att löpande under hela året arbeta tillsammans med kommande destinationer. Att utöver att lösa alla praktiska detaljer också bygga det nätverk som är ovärderligt för kommande år. Det var bland annat det arbetet som ledde till att Kalmar hörde av sig och var måna om att få möjlighet att stå som värd för SM 2023.

Förbundet har via ett riktat stöd fått möjligheten att ha en evenemangsutvecklare anställd. I framtiden behöver verksamheten generera intäkter som möjliggör en fortsatt sådan anställning och alla fördelar den innebär. Seriespelssammandragen är en potentiell källa till nya intäkter. För när sammandragen samlas får vi en bättre möjlighet att teckna avtal med destinationer och andra leverantörer som ger oss intäkter, samtidigt som våra totala kostnader minskar.

Våra partners i Västerås och Ulricehamn är väldigt glada och positiva till att vi kommer och vi tror fortsatt starkt på att det har alla förutsättningar att bli två härliga tillställningar – även i nu reviderad version.
Herman förtydligar avslutningsvis:
– Efter andra sammandraget kommer förbundet göra en ordentlig utvärdering av utfallet, sen bestämmer vi om vi skall verka för samlat seriespel även 2024.

Publicerad: 2023-02-14

Senast uppdaterad: 2023-02-14

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se