Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Förbundsmöteshelgen i Kalmar 

placeholder

Svenska Bouleförbundets 47:e årsmöte är avklarat och mycket var sig likt. Men delegaterna fick också några spännande grejer att ta sig an, såväl praktiskt som teoretiskt.

OBS: all information ska läsas med förbehållet att årsmötesprotokollet ej ännu är justerat.

Sedan 1977 har Svenska Bouleförbundet årligen hållit årsmöten och platserna har varierat. Årets årsmöte hölls i den blivande SM-staden Kalmar, något som märktes tydligt för deltagarna. Under lördagens tings avslutning fick deltagarna lyssna på ett informationspass om staden Kalmar och dess utbud och innan kvällens middag bjöds alla på en guidad rundtur i stadskärnan och fick besöka alla de olika spelplatser som kommer bli aktuella under årets boule-SM. Ett såväl trevligt som nyttigt inslag - om än något kallt i snålblåsten.

Lördagens bouleting innehöll naturligtvis diskussioner kring årsmöteshandlingarna, men inleddes med att Frida Milevi och Henrik Roolf pratade om Skolboulen, det projekt som drivs av Svenska Bouleförbundet. Efter en gedigen genomgång om hur projektet hittills löpt fick deltagarna också pröva på att göra några av alla de övningar som idag finns i övningsbanken. Ett mycket uppskattat pass som väckte både glädje och tävlingsinstinkt hos deltagarna.

Därefter flyttades fokus så till årsmöteshandlingarna. I det inledande passet beskrev förbundsordförande Herman Thorell verksamhetsplanens inriktning och förtydligade att ett av de viktigaste fokusområdena framöver är strategi- och visionsarbetet Boule 2030, men berörde också den breda damsatsning som är under uppsegling i förbundets samtliga delar. Därefter fick deltagarna lyssna på presentationer från verksamhetsplanens olika aktiviteter, allt från Para-frågans komplexitet - snyggt draget av generalsekreterare Tommy Gustafsson - via tävlings- och evenemangsutvecklare Mattias Thorell som beskrev sitt uppdrag, till utbildningskommitténs Hannele Kangas och ungdomskommitténs Henrik Roolf som berättade om respektive kommittéarbete.

Efter en paus som innehöll gren 1 i distriktskampen (mer om det senare) bänkade sig deltagarna för att lyssna på en ekonomisk genomgång av förbundets ekonomiansvarige Kerstin Hjelm (med support från vår generalsekreterare). Här stannade mötet upp något kring alla de bidrag som förbundet tagit del av via återstartsstöden (totalt fyra olika till antalet), då dessa förvisso erbjuder stora möjligheter för verksamheten men samtidigt också ställer stora krav på olika aktiviteter på såväl förbunds-, distrikts- som föreningsnivå. Stöden är också tillfälliga och därför är det viktigt att inte bygga in aktiviteter som kräver långsiktig finansiering, även det en utmaning.

Därefter presenterades förbundsstyrelsens två olika förslag till årsmötet. Under lördagens ting var det ganska tyst kring den som handlar om att förbundsstyrelsen vill tillsätta en utredning som belyser för- och nackdelar med att förändra förbundets verksamhetsår till tvåårigt. Den andra, om att förbundet vill sätta undan medel till såväl 50-årsjubileumet 2027 som till ett VM-arrangemang 2027, väckte dock en del frågor. Det fanns en oro kring hur finansieringen eventuellt drabbar förbundets övriga verksamhet. Här klev generalsekreterare Gustafsson in och gjorde en tydlig redovisning som tycktes lugna församlingen. Avslutningsvis hanterades de två motioner som lagts till årsmötet relativt snabbt. Den om friare regler avseende spelarbyten väckte inga frågor alls, medan motionen om färgade klot trots allt väckte en del intressanta diskussioner.

Distriktskampen då. Under lördagskvällen avnjöt hela sällskapet en god middag under trevliga former på Stadshotellet i Kalmar. Kvällens underhållning blev de två avslutande grenarna i distriktskampen. De bestod av två frågesporter; en om att placera ut ett gäng kluriga klubbnamn på rätt plats på en Sverigekarta, en om frågor om värdstaden Kalmar där den som var uppmärksam under den guidade turen hade stor fördel. Båda var mycket uppskattade och väckte skön stämning i lokalen. Bäst var Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund som under stor glädje fick motta priset under förbundsmötets avslutning.

Efter en natts god sömn var det så dags för huvudförhandlingarna. Förbundsmötet valde Björn Jorhede till mötesordförande och Carina Forsberg till mötessekreterare. Efter en slumrande inledning begärde Stockholms Bouleförbunds delegat Hasse Hagberg ordet när beslut om styrelseförslagen skulle tas. Till skillnad från lördagen när det var VM- och jubileumsförslaget som väckte störst debatt reagerade Hasse nu på den om att tillsätta en utredning om förbundets verksamhetsår. Med klassisk Hasse Hagberg-retorik väckte han en del reaktioner via spetsiga argument. Förbundsordförande Thorell mötte en del av dem, speciellt det som handlade om att förbundsstyrelsen skulle vilja ha färre årsmöten för att slippa ha så många träffar med delegaterna (naturligtvis felaktigt). Efter en del munhuggeri och replikbyten mellan flera olika parter kom man i alla fall fram till att förbundsstyrelsens förslag skulle kompletteras med tillägget att utredningen ska ta årsmötets diskussioner i beaktning när man så småningom gör sitt arbete. Årsmötet var enigt i sitt beslut.

Något överraskande gick beslutet om styrelsens andra förslag, om VM och jubileet, igenom utan någon som helst diskussion. Sannolikt var det just lördagens diskussioner som hade lagt grunden för det snabba förfarandet. Och i rask takt beslöt man om de två motionerna: den om spelarbyten röstades ned och den om färgade klot ansågs besvarad då förbundet redan arbetar med frågan.

Även valen flöt på utan dramatik (även om det fördes en kortare diskussion kring mötesordningen). Herman Thorell fick förnyat förtroende som förbundsordförande och påbörjar därmed sin fjärde mandatperiod. Gun-Britt Jansson - som berömdes ordentligt för sina protokoll när revisor Dag Hervieu gick igenom revisorernas granskning - valdes ånyo som förbundssekreterare och påbörjar därmed sin andra mandatperiod. Samma resultat blev det för ledamot - tillika urstark ordförande för utbildningskommittén - Hannele Kangas. Därefter valdes två nya personer in: Bill Jacobsson (ersatte avgående Nicolina Främst) och Stefan Öqvist (valdes in på den plats som stått vakant det senaste året). Bill och Stefan kommer bli såväl ett välkommet som spännande tillskott i förbundsstyrelsen - där sedan tidigare Lasse Franck, Kerstin Hjelm, Åsa Wirström och Jimmy Bysell sitter.

När valberedningen lämnade sitt förslag till arvoden begärde Hallands Bouleförbunds delegat Ove Johansson ordet. Han framförde åsikten att arvodet för att sitta i förbundsstyrelsen är beklämmande dåligt och föreslog en dubblering av valberedningens förslag. Stockholms Hasse Hagberg kontrade med att ökningen skulle bestå av ett extra prisbasbelopp, varpå Johansson drog tillbaka sitt förslag och årsmötet beslutade att Hagbergs förslag skulle gälla.

Nu väntar en spännande tid. Förbundsstyrelsen ska tillsätta en utredning, men också påbörja arbetet med att lobba hem VM i singel, dubbel och mixeddubel till Sverige 2027. Där är det främst Lasse Franck med sina internationella kontakter som företräder Sverige, men även generalsekreterare Gustafsson kommer bli en viktig figur. Evenemangsutvecklare Mattias Thorell driver arbetet med Boule-SM i Kalmar framåt, ett SM som går av stapeln 2-8 juli. Bland mycket, mycket annat spännande och viktigt som vi löpande kommer hålla er informerade om. Förbundsstyrelsen sammanträder nästa gång i Stockholm helgen 6-7 maj.

Bästa boulehälsningar förbundsordförande Herman Thorell

Herman Thorell

Förbundsordförande

Publicerad: 2023-04-18

Senast uppdaterad: 2023-04-25

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se