Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

En ny förbundsstyrelse har tagit form

placeholder

Vid årsmötet valdes två nya ledamöter in i förbundsstyrelsen och direkt efter konstituerade man sig. Nu har den nya styrelsen också haft sitt första riktiga sammanträde och det var många viktiga punkter som avhandlades under en hektisk helg i Stockholm.

Vid årsmötet valdes Stefan Öqvist från Piteå och Bill Jakobsson från Malmö in som nya i styrelsen och kunde tillsammans med övriga bilda en komplett förbundsstyrelse för första gången på ett år. Styrelsen består sedan årsmötet av fem män (varav en är ordföranden) och fyra kvinnor och därmed uppfyller man ett av många krav från Riksidrottsföreningen, RF, nämligen den om jämn könsfördelning.

Det var en diger dagordning som styrelsen tog sig an under helgen 6-7 maj i Stockholm. Dels var det en hel del praktiska beslut som skulle tas, men självklart fanns även en hel del viktiga strategiska frågor att diskutera.

Till exempel närmar sig Riksidrottsmötet, RF:s årsmöte (som hålls vartannat år), ett beslutande forum som i allra högsta grad påverkar vår verksamhet. En het potatis verkar förvisso röra andra förbunds verksamhet mer än vår. Ett tiotal motioner berör nämligen ämnet Trygg idrott, ett område som vi inom boulen har arbetat aktivt med under en längre tid och ligger väl till med, medan andra förbund har en längre väg att vandra. Bland annat handlar det om hur man ska hantera ungdomsledare och disciplinärenden, men även andra delar engagerar och berör. Däremot är frågan kring hur begreppet Aktiv i idrott och hur föreningarna sköter sin medlemsförteckning i Idrottonline betydligt mer relevant för oss. Antalet medlemmar och föreningar registrerade i Idrottonline är en av parametrarna som avgör hur mycket stöd vi får från RF och det är ett område som vi inom Svenska Bouleförbundet kan utveckla. Det ska bli intressant att se hur diskussionen här går, för det är en fråga som på sikt kan bli mycket viktig för oss.

Slutligen är frågan kring hur elitstöd och elitsatsning ska hanteras intressant. Ett av underlagen för elitstödet bygger på statistik framtagen av hemsidan Greatest Sporting Nations Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Har ni inte hört talas om den? Det hade inte vi heller innan vår generalsekreterare Tommy Gustafsson uppmärksammade det och det är för oss en problematisk plattform. De tar nämligen generellt inte hänsyn till precisionsidrotter och därmed inte heller boule. Så hur bra vi än skulle prestera internationellt skulle vi i det sammanhanget inte få tillgodoräkna oss något i denna ranking. Lägg därtill att flera förbund vill att RF mer tar hänsyn till de olympiska parametrarna, ett sammanhang boulen inte heller är en del av, och situationen framstår som problematisk för oss. Förbundsstyrelsen har utsett Hannele Kangas, Tommy Gustafsson och undertecknad som representanter och Riksidrottsmötet hålls i Uppsala 26-28 maj.

Beninfrågan

Vi ägnade också en del tid kring frågan om att VM ska hållas i Benin senare i år. Lasse Franck har skrivit en alldeles utmärkt text på hemsidan Öppnas i nytt fönster. kring det hela och därför tänker jag inte ägna något utrymme för frågan här, mer än att Svenska Bouleförbundet håller sig synnerligen uppdaterad kring internationella frågor och engagerar sig alltid ordentligt i det vi anser berör oss och vår sport.

Utredningar och jubileum

Under årsmötet klubbades två styrelseförslag igenom. Det ena innebär att en utredning kring förbundets verksamhetsår nu ska påbörjas. Det är en komplicerad fråga som kommer innefatta väldigt många delar och vi kommer återkomma kring frågan när arbetet är igång.
Samtidigt intensifieras arbetet med att Sverige ska söka VM 2027. Vi har redan officiellt meddelat FIPJP att vi ska söka VM för singel, dubbel och mixeddubbel 2027 (mottogs positivt) och nu påbörjas också arbetet med att leta efter lämpliga spelorter:
Vad gäller jubileumsfrågan har Bill Jakobsson fått ett första uppdrag att börja samla in en del av all den historiekunskap som finns hos människor ute i boulesverige. Har du tips på personer som sitter inne på sådan kunskap är du varmt välkommen med tips om detta.

Nyrekrytering

Förbundsstyrelsen tog under helgen beslut om att ge generalsekreteraren i uppdrag att påbörja rekrytering av en projektanställning med uppdrag att arbeta med främst parafrågor. Förbundet har ett stöd som finansierar en sådan tjänst och arbetet kommer fokusera på såväl vår egen sport som införlivandet av boccian. Mer om detta på hemsidan framöver.

We´ll meet again

Helgen 14-15 oktober hålls Höstkonferensen i Lund. Platsen är vald utifrån att Lund är värdstad för Boule-SM 2024. Innehållet kommer fokusera på arbetet med den nya förbundsutvecklingsplanen som ska styra vår verksamhet de kommande två åren, men dessutom kommer det finnas inslag av en hel del annat. Kallade till konferensen är förbundets personal och kommittéer, samt representanter för distrikten.

Underbar sommar väntar

Förbundsstyrelsens nästa sammanträde sker digitalt 13 juni, men det vi alla verkligen längtar efter är en underbar boule-sommar. Vad sägs om DM, Varberg Strandcup, seriespel och Boule-SM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.? Ja, det är bara några av de höjdpunkter som väntar. Jag hoppas vi ses där ute och tveka inte över att hugga tag i någon av oss, slå en pling eller skicka ett mail.

På återhörande!

Herman Thorell

Förbundsordförande

Publicerad: 2023-05-10

Senast uppdaterad: 2023-05-10

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se