Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Landslagsledningen kommenterar junioruttagningen

placeholder

Förbundskaptenen har gjort sin uttagning för årets Junior-VM och presenterat den här på hemsidan. Uttagningen har inte gjorts utan diskussion med Svenska Bouleförbundets andra ansvariga, som i sin tur har varit i kontakt med RF. Anledningen till RF-kontakten var att en av de uttagna spelarna inte är mer än tolv år gammal och att det i RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott står att det ”får förekomma elitinriktad idrott inom ungdomsidrotten (idrott från 13 år). Det innebär samtidigt att det inte ska finnas någon elitinriktad verksamhet för barn upp till 13 år”.

För det första är det viktigt att betona att RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är just riktlinjer. De är inte ett absolut regelverk från vilket det inte kan göras några undantag. För det andra har vi inom Svenska Bouleförbundet ingen elitinriktad verksamhet för barn upp till 13 år. Det innebär inte med nödvändighet att någon enstaka medlem under 14 år inte kan bli uttagen till ett juniorlandslag. Som det också står i RF:s riktlinjer är utvecklingsnivån och utvecklingstakten inte densamma hos samtliga individer i samma åldersgrupp. ”Utveckling är dock en betydligt mer komplex process än så. Graden av fysisk, kognitiv och emotionell mognad kan variera avsevärt i grupp med utövare, även om de är födda samma år. Att dela in barn och unga efter födelseår förutsätter därför en flexibilitet”.

Från Svenska Bouleförbundets landslagsorganisations sida har vi med andra ord inga problem med vår förbundskaptens uttagning utan står bakom den och stöttar den till fullo. Vi hoppas att också våra övriga medlemmar gör det och att var och en som har frågor, eller tycker att någonting är tveksamt, framför det till oss som är ansvariga, så att inte enskilda unga utövare – barn – drabbas av de eventuella frågetecken som kan finnas. Gentemot dem ska försiktighet iakttas. Vi vill alla att det ska gå så bra som möjligt för alla våra representationslag och vi värnar alldeles särskilt om dem som är minderåriga, deras utveckling och boulesportens framtid.

Lasse Franck
Vice ordförande och landslagsansvarig

Lasse Franck

Vice ordförande

Publicerad: 2023-09-03

Senast uppdaterad: 2023-09-03

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se