Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Styrelsen har sammanträtt

placeholder

Så har vi förmodligen lämnat sommaren bakom oss, även om vi fortfarande skäms bort av lite sensommarvärme. Förbundsstyrelsen har kickat igång höstsäsongen med ett första sammanträde och här kommer en rapport.

Förbundsstyrelsen har som tradition att sammanträda fysiskt på Idrottens hus i Stockholm. Idrottens hus är Riksidrottsförbundets stora samlingsplats för de olika idrottsförbunden och hela huset andas idrott, engagemang och mångfald.

Det var glädjande att konstatera att hela förbundsstyrelsen var samlad på ett fysiskt möte, ett inte alls givet faktum med en stor styrelse och med ledamöter som har ett stort och brett engagemang såväl inom idrottsrörelsen som i yrkeslivet.

Mål för framtiden

Förbundets verksamhet vilar naturligtvis först och främst på dess medlemsföreningar och alla enskilda boulespelare, engagerade funktionärer och förtroendevalda. Men ett annat viktigt fundament är att vi är en del av Riksidrottsförbundet. Vår idrott och sysselsättning är boule-petanque, men vi är också idrottsrörelsen i stort. Vi ska ta hand om unga och gamla, anpassa vår verksamhet utifrån tillgänglighet och ambition, sikta högt med vår elitverksamhet och erbjuda aktiviteter för den som bara vill njuta av att ha ett sammanhang av människor. Det är allt det där vi ska vara.

Alla idrottsförbund lämnar vartannat år in en förbundsutvecklingsplan, där man formulerar vilka utvecklingsområden man har definierat och vad man vill göra för att utvecklas. Den ska innehålla mål och planer för hur man ska nå dem. Vår generalsekreterare Tommy Gustafsson har lagt ned ett enormt arbete för att analysera vårt nuläge och formulera hur vi ska gå vidare med såväl det vi idag gör som det vi behöver utveckla. Förbundsstyrelsen har sedan antagit planen och den är nu inlämnad till Riksidrottsförbundet för granskning. Planen ligger sedan till grund - tillsammans med en del andra parametrar - för hur de bidrag vi får ser ut, bidrag som vi egentligen är helt beroende av för att kunna arbeta som vi gör idag.

Kortfattat delas förbundsutvecklingsplanen in i områdena ungdomsidrott, vuxenidrott och paraverksamhet. I ungdomsidrotten siktar vi framförallt in oss på att ta arbetet med Skolboule vidare till nästa nivå, medan vuxenidrotten fokuserar på att dels öka vårt kvinnliga deltagande på alla nivåer, dels att utveckla vår idrott så att fler och nya målgrupper hittar till oss, men också på hur vi ännu bättre kan forma vår verksamhet kring våra äldsta utövare. Vad gäller paraverksamheten har vi just inlett en satsning via tidigare stöd kring para, då vi projektanställt Eva Viding Busell för att arbeta med att kartlägga hur vi både kan utveckla vår redan befintliga verksamhet och hitta nya former. Slår det arbetet väl ut och om Riksidrottsförbundet stödjer våra ambitioner på området kan det bli riktigt bra och spännande.

Beslut från Riksidrottsförbundet kring förbundsutvecklingsplanen och våra stöd och bidrag väntas i oktober och för de som ska delta i vår höstkonferens i Lund kommer en fördjupad genomgång kring det hela.

Fortsatt satsning på våra evenemang och tävlingar

Under styrelsemötet togs också beslut om att fortsätta satsningen med en evenemangsutvecklare och Mattias Thorells projektanställning förlängdes till och med slutet av 2024. Styrelsen är mycket glada över att Mattias både vill och kan fortsätta arbetet med våra SM-arrangemang och att utveckla övrig tävlingsverksamhet. Det är en viktig del för att målmedvetet kunna arbeta med vår tävlingsverksamhet och avsevärt förbättra kvalitén.

Policyer

Förbundsstyrelsen har också antagit två nya policyer för styrelseledamöter, kommittéledamöter, anställd personal, arvoderade personer och andra som verkar i förbundets namn.

Alkoholpolicyn definierar hur man ska förhålla sig till alkohol i samband med uppdrag och engagemang. Den sätter naturligtvis en hel del begränsningar, men handlar framförallt om att vi ska ha ett sunt och ordentligt genomtänkt förhållningssätt till alkohol.

Policyn för sociala medier beskriver hur man ska uttrycka sig på sociala medier och att man ska tänka på att man alltid kan ses som en representant för förbundet. Den är också ett stöd i när, vad och hur man ska kommentera och dela ämnen. Framförallt ska man ska hålla en god ton och vara en god förebild när man agerar i förbundets namn.

Förbundsmötet 2024

2024 kommer förbundsmötet att hållas i Stockholmsområdet helgen 20-21 april. Platsen är ännu inte bestämd, det arbetet påbörjas nu, men valet av område är taget för att ge hela boulesverige en bra möjlighet att ta sig till vårt högsta beslutande organ och forum.

FIPJP:s kongress

Slutligen kan vi konstatera att vårt internationella förbund FIPJP inte lever upp till svensk standard när det kommer till de demokratiska principerna kring årsmöten. Handlingarna till FIPJP:s kongress (som hålls under VM-tävlingarna i Benin) offentliggjordes först sex dagar (!) innan kongressens genomförande, ett förfarande som i vår värld skulle vara helt otänkbar. När vi brottas med att skicka ut handlingar på remiss, plocka in åsikter från distrikt och få ut handlingar i god tid innan mötets genomförande (allt reglerat i våra stadgar) vet man alltså inte ens på FIPJP:s nivå om det över huvud taget blir någon kongress innan mindre än en vecka återstår.

På återhörande under hösten!

Mvh Herman Thorell, förbundsordförande

Herman Thorell

Förbundsordförande

Publicerad: 2023-09-15

Senast uppdaterad: 2023-09-15

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se