Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Vill din förening rekytera fler 65+?

placeholder

Sveriges befolkning lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Därför har idrottsrörelsen en viktig uppgift att ge äldre möjlighet till en mer aktiv vardag och en mer positiv social samvaro.

Med över två miljoner människor i Sverige som är 65 år eller äldre har idrotten stort utrymme för utveckling inom föreningslivet. Genom att erbjuda mer aktiviteter kan vi bidra till att 20 procent av befolkningen får höjd livskvalitet och dessutom bespara samhället stora sjukvårdskostnader.

Inom Svenska Bouleförbundet har målgruppen 65+ alltid varit vår allra största målgrupp.

I slutet av februari påbörjade Svenska Bouleförbundet en kartläggning där förbundet skickade ut en enkät till samtliga bouleföreningar. Syftet var att få in svar från den äldre målgruppen om de upplever våra idrottsmiljöer som trygga, eller om det finns områden där vi behöver förbättra tryggheten och säkerheten för äldre. Vi valde att dela upp kartläggningen i fyra olika områden: fysiska, psykiska, föreningslära och anläggningar.

Efter bara några dagar hade vi fått in över 450 svar från medlemmar runt om i hela Sverige, vilket är ett toppbetyg på att det finns ett otroligt engagemang hos målgruppen. Nästan hälften av deltagarna svarade att de endast höll på med boule på sin fritid. Det gör det ju väldigt tydligt vilken otroligt viktig social funktion vår idrott har. Tänk om inte boule som aktivitet hade funnits att erbjuda för alla våra äldre? En tredjedel av de som svarade ville också att föreningen ska anordna fler sociala aktiviteter än bara boule för att lära känna sina kompisar, så som bingo, bowling, temadagar m.m.

Det finns även ett stort intresse att lära sig mer om mental träning, balansträning samt kostlära för att prestera bättre.

Utifrån svaren kan man också se att många av de som svarade inte vet hur en hjärtstartare fungerar. Vad kan konsekvenserna bli av det?

Svenska Bouleförbundet är nyfikna på vad som sker ute boulesverige och speciellt för de föreningar som har en vilja att ta steget att göra en "rekryteringsaktivitet" i form av att de kontaktar en lokal "pensionärsorganisation" och berättar för dem om fördelen med att vara medlem i SBF. Eller skicka in er berättelse om hur ni skulle vilja göra för att utveckla tryggheten i din förening.

Om något av stående låter intressant ta kontakt med frida.milevi@svenskboule.se eller kontakta er Idrottskonsulent på RF-SISU distriken för att se över möjligheterna att söka ett projektstöd för er satsning.

Publicerad: 2023-10-04

Senast uppdaterad: 2023-10-05

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se