Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Seriespel kommande år

placeholder

Arbetet med att faställa vilka lag som spelar i vilka divisioner är klart, likaså är det beslutat hur formatet för 2024 kommer att se ut.

I år arrangerades som bekant förbundsserierna över två gemensamma (med några få undantag) sammandrag i Västerås och Ulricehamn. Efter seriernas slut gjordes två enkäter som besvarades av såväl klubbar som enskilda spelare, och utöver det har också en hel del direkta samtal hållits med många berörda klubbar. Sammanfattningsvis kan man konstatera att en övervägande majoritet är positiva till att fortsatt ha gemensamma sammandrag, som tycker att årets arrangemang var bra och som gärna vill se en fortsättning kommande år. Samtidigt finns det en del klubbar och medlemmar som inte tycker att det är lika positivt, framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Efter att ha beaktat dessa åsikter, tagit in synpunkter från Tävlingskommittén och vägt in alla ekonomiska konsekvenser - för föreningar och förbund - har beslut tagits om att 2024 fortsätta enligt en "blandad" modell. Sammandrag 1 kommer att spelas på flera spelplatser runt om i landet med uppdelade serier medan sammandrag 2 kommer att spelas gemensamt för alla serier på en gemensam spelplats.

Spelplatserna är inte klara än, Tävlingskommittén återkommer när man har utsett arrangörer och spelorterna är kända. Känt är dock vilka lag som spelar i vilken division, då den indelningen är klar och går att ta del av här.

Publicerad: 2023-12-13

Senast uppdaterad: 2023-12-13

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se