Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Nyårslöfte? Motionera mer!

placeholder

I april är det som vanligt dags för förbundsmöte. Förbundsmötet är Svenska Bouleförbundets högsta beslutande organ. Det är där vår verksamhet bestäms, kan man säga. Bland annat genom att mötet tar ställning till olika förslag. Nu är det tid att skicka in sådana förslag – motioner.

Förbundsstyrelsen kan komma med förslag till mötet men det kan också alla föreningar och distrikt, som i sådana fall gör det i form av motioner. Du/ni som har en god idé bör alltså övertyga din/er förening om att göra en motion av denna idé.

Hur ska en motion se ut?
Att skriva en motion är inte särskilt komplicerat. Skriv först några rader om bakgrunden till förslaget – varför din/er idé har uppkommit och varför den är bra och behövlig. Sedan avslutar ni med ert yrkande, som är själva förslaget uppställt i att-satser: ”Därför yrkar vi: att xxxx, att xxx och att xxx.” Motionen kan innehålla en eller flera att-satser. Om den innehåller flera ger det mötet möjlighet att besluta i enlighet med någon av satserna och samtidigt avslå en annan.
Observera att det är föreningen som ska lämna in motionen. Den ska med andra ord vara undertecknad med föreningens namn och firmatecknares signaturer.

Inte riktigt allt är motionsämnen
Vad kan man motionera om då? Nästan vad som helst. Men det är bra om man först funderar över om förbundsmötet är rätt forum för förslaget i fråga. Förbundsmötets uppgift är i första hand att dra upp de större riktlinjerna för SBF:s verksamhet, att i stora drag bestämma vad styrelse och kommittéer ska ägna sig åt och göra för de pengar förbundet har till sitt förfogande. Detaljfrågor av typen: ”fler tävlingar på torsdagsmorgnar” eller ”alltid röda lillar på tävlingarna” hör alltså inte hemma på förbundsmötet. De passar bättre hos tävlingskommittén (skicka förslagen till tavlingskommitten@svenskboule.se) eller arrangerande föreningar. Är du osäker på om ditt förslag ska bli en motion eller tas hand om på annat sätt hjälper kansliet gärna till att reda ut den saken.

Deadline 15 januari
Men det är viktigt att passa på att göra sin röst hörd och framföra sina förslag. Senast den 15 januari behöver motionerna ha kommit till kansliet, som sedan vidarebefordrar dem till styrelsen. De kan skickas antingen per e-post eller vanlig post.

Distriktens möten och ombud
Vi vill också passa på att påminna om att gå till era distriktsmöten. På distriktens årsmöten behandlas förslag som rör deras verksamhet, men det är också där ombuden till förbundsmötet utses. Oavsett om du har skrivit någon motion eller inte är du kanske intresserad av att komma till förbundsmötet för att vara med och fatta de viktiga besluten där? Har du skrivit en motion är det förstås bra om du kan berätta för mötet om ditt förslag. Det kan också hända att mötet förändrar förslaget, så att det blir ett nytt förslag – och då kan det ligga i ditt intresse att vara med och avgöra om förändringen innebar en försämring eller förbättring. Är du intresserad av att bli ombud vid förbundsmötet bör du alltså meddela din distriktsstyrelse det.

Publicerad: 2023-12-20

Senast uppdaterad: 2023-12-20

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se