');
Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Styrelsen föreslår CEP att införa idrottsliga sanktioner mot Israel

placeholder

Svenska Bouleförbundets styrelse har fattat beslutet att uppmana det europeiska förbundet, CEP, och det internationella, FIPJP, att införa samma sanktioner mot Israel som redan har införts mot Ryssland.

Sedan Hamas den 7 oktober 2023 genomförde sin avskyvärda terrorattack och den israeliska staten inledde sitt storskaliga krig mot Hamas i Gaza har minst 27 968 palestinier dödats. Av dessa är mer än 12 150 barn[i]. Minst 100 är journalister[ii] och minst 300 är hälso- och sjukvårdspersonal[iii]. Så många hälso- och sjukvårdsmedarbetare har inte blivit dödade under ett och samma år sedan 2016 – om man räknar förluster i samtliga konflikter i alla jordens länder. Fler FN-medarbetare – minst 152 stycken – har dödats än i någon annan konflikt[iv].
Mer än 7 000 personer saknas.

Cirka 70 procent av bostäderna i Gaza har förstörts. 1,9 miljoner människor (av Gazas totala befolkning: 2,3 miljoner) har fördrivits från sina hem. Det finns inga säkra platser att ta sig till. Endast 13 av Gazas 35 sjukhus fungerar – och bara delvis. Vilka konsekvenser det får kan man fundera över samtidigt som man betänker att mer än 70 000 människor har skadats i Israels attacker. Exempelvis måste kejsarsnitt nu genomföras utan bedövning.

På tre månader har Israel dödat fler civila än vad USA gjorde under sin treåriga insats mot IS.
Israels pågående offensiv i Gaza har på tre månader orsakat mer förödelse än ödeläggelsen av Aleppo, som pågick i fyra år, och skapat ett humanitärt katastrofområde. Befolkningen har långt ifrån tillräcklig tillgång till rent vatten, elektricitet, mat och mediciner.

Den internationella domstolen, ICJ (International Court of Justice), kan inte utesluta att Israel har brutit mot folkmordskonventionen och har beslutat att domstolsprocessen där sådana brott undersöks ska fortsätta. Samtidigt har den beordrat Israel att omedelbart vidta åtgärder för att undvika folkmordsbrott och för att säkerställa att Gazas civilbefolkning får humanitär hjälp.

När Ryssland attackerade Ukraina den 24 februari 2022 gick det inte mer än två dagar innan de nordiska idrottsförbunden gjorde ett gemensamt uttalande i vilket de uppmanade världens alla idrottsförbund att inte genomföra eller förlägga några tävlingar i Ryssland, samtidigt som de pekade på behov av ytterligare sanktioner från EU.

Ytterligare två dagar gick innan IOK uppmanade till en bojkott av ryska (och vitryska) idrottsmän och ledare. Ryska idrottare tilläts inte att delta i World Games i Birmingham som en direkt följd av landets invasion i Ukraina.

Att idrottsliga bojkotter kan ha positiv verkan i situationer där mänskliga rättigheter inte garanteras och internationell rätt inte respekteras finns det flera exempel på i historien. Som en protest mot Sydafrikas apartheidregim exkluderades landet från OS redan 1964. Som bekant följde sedan andra sanktioner fram till dess att Sydafrika blev så isolerat att dess ledare såg sig tvungna att överge apartheidregimen och det första fria valet kunde hållas trettio år senare. Sverige var den gången ett föregångsland och mycket drivande i arbetet för bojkott och sanktioner.

Den värdegrund som har fått idrottsrörelsen att efter invasionen av Ukraina utesluta ryskt deltagande måste rimligtvis också vara oförenlig med den israeliska statens agerande. Det kan inte vara rätt att göra skillnad på ukrainska och palestinska liv.

Eftersom den palestinska befolkningen förtjänar samma solidaritet som den ukrainska menar SBF:s styrelse att också israeliska idrottsutövare och ledare ska uteslutas från internationella tävlingar – och att inga internationella tävlingar ska äga rum i Israel – förrän Israel har upphört med sina storskaliga attacker mot Gazaremsan, garanterat drabbade civila personer skydd samt humanitär hjälp och börjat följa folkrättsliga lagar och regler.

Svenska Bouleförbundets styrelse hoppas att såväl våra egna medlemmar som medlemmar av andra idrottsförbund – inhemska, nationella och internationella – och deras styrelser ska hålla med oss, agera på likartat vis och på så sätt bidra till att sätta press på den israeliska regeringen så att den följer internationella domstolens beslut, internationell humanitär rätt och den övriga folkrätten. På så vis kan vi alla medverka till att uppfylla den internationella idrottens övergripande mål: att bidra till att skapa en bättre och fredligare värld.

För frågor och tankar vänder du dig till Svenska Bouleförbundets ordförande Herman Thorell, eller Svenska Bouleförbundets vice ordförande och ansvarig för internationella frågor, Lasse Franck.

-------------------------

[i] FN, https://news.un.org/en/story/2024/02/1146302 Länk till annan webbplats., https://news.un.org/en/news/topic/peace-and-security Länk till annan webbplats. och Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker Länk till annan webbplats., 2024‑02‑07.

[ii] International Federation of Journalists, https://www.ifj.org Länk till annan webbplats., 2024-02-07.

[iii] Medical Aid for Palestine, https://www.map.org.uk/news/archive/post/1543-more-health-workers-killed-in-israelas-assault-on-gaza-than-all-countries-in-conflict-in-any-year-since-2016 Länk till annan webbplats., 2023‑12‑09.

[iv] FN:s generalsekreterare, António Guterres, https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2024-01-15/secretary-generals-statement-the-press-the-middle-east Länk till annan webbplats., 2024‑01‑15.

Publicerad: 2024-02-12

Senast uppdaterad: 2024-02-12

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se