Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

LOK-stöd öppnade dörrarna för Karlsborg

placeholder

Solceller i Karlsborg och beachflaggor i Falköping och Kristianstad - att söka stöd lönar sig. Att registrera LOK är givande inte bara för din förening utan för hela Boulesverige.

Att söka idrottsmedel på olika sätt är en viktig del för föreningarna inom Bouleförbundet.

I Karlsborg har man fått pengar till solceller. Wendes i Kristianstad fick medel till mjuka klot för ungdomssatsning, Föreningen Bison har fått fina beachflaggor som dom använder för att göra reklam för föreningen i synnerhet och boule i allmänhet.

Förutom bidrag till de enskilda föreningarna, är LOK-stödsansökningarna även en viktig grund för det bidrag som Svenska Bouleförbundet får från RF varje år. Era LOK-stödsansökningar är alltså viktiga både för er förening och för boulen i stort. Så kom ihåg att söka det LOK-stöd som er förening är berättigad till!

LOK står för Statligt Lokalt Aktivitetsstöd och är avsett att stödja ungdomsverksamhet samt verksamhet för funktionshindrade. Det innebär att ni kan få ekonomiskt bidrag för alla aktiviteter som är längre än 45 minuter och har minst tre deltagare i åldrarna 7-25 år (för deltagare med funktionshinder finns ingen övre åldersgräns), plus en utsedd ledare. Ni kan söka LOK-stöd för träningar, tävlingar, läger och rekryteringsaktiviteter.

Tom Hansen från Karlsborg berättar hur deras förening började: "Under den senaste tolv månadersperioden har vi beviljats ett flertal idrottsstöd. Det hela startade med att vi efter att tidigare haft svårt att se nyttan med RF-SISU och LOK tog tag i det under 2022. Vi började då rapportera LOK-aktiviteter för våra yngre under 25 år. Vi hade under flera år haft 3-4 aktiva i åldern 7-25 år, men vi tyckte att administrationen inte var värt den lilla summan det skulle ge i LOK-stöd. LOK-stödet ger vår förening 1000-1500 kr i halvåret och sen dubblar Karlsborgs kommun detta genom kommunalt aktivitetsstöd."

"Samtidigt som vi startade att rapportera LOK började styrelsen även skapa en tätare kontakt med vår lokala RF-SISU-konsulent. Vi började t.ex. rapportera in våra möten i kommittéer som lärgrupper samt pratade om föreningsutveckling. Rapporteringen av lärgrupper, LOK-rapportering och den förbättrade kontakten med RF-SISU har öppnat dörrar och möjligheter till stöd vi tidigare inte visste var möjliga."

Tom Hansen räknar upp en mängd stöd som föreningen sökt:

 • Föreningsaktiviteter 24/25
  Då klubben fått många nya medlemmar arrangerade vi klubbdagar en helg i februari. Syftet var att gamla och nya medlemmar, unga som äldre, skulle få träffas, skapa kontakter och lära känna varandra bättre. Vi ville också gå igenom vad vi som förening står för och den värdegrund vi har. Förutom information om föreningen hade vi provning av klubbkläder, gemensamma måltider, lekar och tävlingar samt även en liten tävling med lottade matcher.

 • Projektstöd Idrott 65+
  Klubben har använt stödet för att rekrytera nya medlemmar, och har arrangerat ett antal lyckade prova på-aktiviteter för äldreförbund, Träffpunkten Karlsborg och Senior Sports School.

 • Marknadsföringsmaterial (Påskkampanj)
  När det gavs en möjlighet att köpa in marknadsföringsmaterial slog vi till och köpte in beachflaggor till klubben som är tänkta att använda vid våra tävlingar och prova på-aktiviteter. Vi köpte också kaffemuggar med tryck som vi kommer dela ut till våra lokala sponsorer och andra intressenter i kommunen för att uppmärksamma vår förening och att vi 2024 är en elitserieklubb.

 • Projektstöd Anläggning energi och miljöprojekt
  Vi investerade i solpaneler till boulehallen på befintligt tak, stödet täckte 70% av kostnaden. Förutom att den sänkta elkostnaden gynnar alla våra medlemmar så har klubben blivit mer hållbar genom att producera solenergi. En förutsättning för att få stödet var att vi genom att LOK-rapportera hade dokumenterat att vi har en ungdomsverksamhet.

 • Sparbanksstiftelsen Alfa i samarbete med RF-SISU
  Vi har även utvecklat vår tävlingsverksamhet genom att köpa in speakerhögtalare och annan kringutrustning.

Totalt har vi beviljats ca. 170 000 kr under 2023/2024 varav 146 000 var anläggningsstödet för att installera solpaneler, avslutar Tom.

Men det är inte bara i Karlsborg som föreningar fått ögonen för att söka ekonomiskt stöd på olika sätt. Wendes Petanque I Kristianstad har också köpt beachflaggor till sin klubb, berättar ordförande Helena Andersson.
"Vi har köpt mjuka bouleklot till klubben så vi kan visa upp sporten för skolungdomar och personer med funktionshinder."

Björn Berg från Falköpingsklubben Bison säger: "Vi sökte bidrag i samband med påskkampanjen, där man kunde söka pengar från återstartsstödet. Vi har köpt in 4 beachflaggor till en kostnad av 4515 kr vill jag minnas. Dessa flaggor kan vi t. ex. sätta ut I samband med tävlingar på hemmaplan men också ta med oss ut när vi är ute och spelar. Dessutom lever många medlemmar husvagns/husbilsliv nu under sommaren. Då är tanken att de fritt får låna dessa flaggor och sätta upp i samband med att de campar någonstans . Det blir dels reklam för vår klubb, men framförallt reklam för sporten. Förhoppningsvis blir folk nyfikna på dessa flaggor och kommer fram och ställer frågor, och då kan vi göra reklam för boulen.

Vi har även sökt rekryteringsbidrag via distriktet när vi fått in nya yngre medlemmar. Vi har dessutom sökt bidrag för barn och ungdomar vi skickat på läger."

Mer information

Genom att registrera närvaro för era deltagare får ni statistik på alla som deltar i era aktiviteter, oavsett ålder. När ni sedan skickar in ansökan om LOK-stöd registreras bara de personer som är 7-25 år samt personer med funktionsnedsättning.

Det finns även stöd att söka hos kommunen för samma aktiviteter och deltagare. Ni kan alltså få dubbelt stöd, både från stat och kommun. Missa inte det! Ni behöver skicka in ansökan till båda men kan oftast använda er av samma underlag. Kommunens stöd kan ha ett lite annorlunda regelverk. Det kan t ex vara för deltagare 7-20 år. Kolla på kommunens hemsida eller prata med er idrottskonsulent hos RF-SISU.

Svenska Bouleförbundet har via Riksidrottsförbundet tillgång till medel som på olika sätt ska användas till föreningarnas verksamhet. Medlen fördelas i potter med olika inriktning, till exempel barn- och ungdomsverksamhet, verksamhet för aktiva över 65, paraverksamhet, och så vidare.

För 2024 finns det flera olika stöd att söka, och ni skickar in ansökan via fliken Idrottsmedel i IdrottOnline. Föreningens kassör, ordförande och/eller den som har behörigheten "idrottsmedel firmatecknare" i IdrottOnline kan skicka in en ansökan. Kontakta er RF-SISU-konsulent om ni saknar behörighet för detta i IdrottOnline. För perioden 2024-2025 kan föreningarna söka ekonomiskt stöd ur följande potter:

Projektstöd IF Barn och ungdom
Bouleförbundets föreningar kan söka stöd direkt hos Riksidrottsförbundet för projekt med syftet att starta eller underhålla barn- och ungdomsverksamhet. Läs mer om stödet HÄR Länk till annan webbplats.

Projektstöd IF 65+
Föreningar som vill göra insatser för att göra det enklare och roligare för personer över 65 att spela boule kan söka stöd ur denna pott. Mer information om vad ni kan söka för och hur ni ansöker hittar ni HÄR.

Återstartsstöd
Inom återstartsstödet finns flera olika underpotter: Damsatsning, paraboule, föreningsaktiviteter samt utbildning. Vi har samlat information om detta på en egen sida som ni hittar HÄR Länk till annan webbplats.


Skribent: Bill Jakobsson

Publicerad: 2024-05-17

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se