Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Alla bouleföreningar som vill starta upp verksamhet för barn och ungdomar, eller som redan bedriver sådan verksamhet, har möjlighet att ansöka om Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott. Ansökan görs direkt till RF, med 6 olika ansökningsdatum under året. Tänk därför på att vara ute i god tid om ni vill söka projektstöd.

 

Syfte och målgrupp för Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottsrörelsens Strategi 2025. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år.

 

Sökbara områden

Föreningen kan söka stöd för projekt inom dessa tre områden:

 • Uppstart och rekrytering
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 • Utbildning via förbundet

Uppstart och rekrytering

Projekt kan sökas för att skapa möjlighet för barn och ungdomar, och då särskilt underrepresenterade grupper, att hitta till och få vara med i idrotten.

Ni kan söka stöd för projekt med följande inriktning:

 • Uppstart av ny förening eller verksamhet vars huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar.
 • Rekryteringsinsatser. Projekt som riktar sig särskilt till grupper av barn och ungdomar som er förening inte når idag prioriteras, till exempel barn och ungdomar med annan etnisk tillhörighet, låg socioekonomi, funktionsnedsättning eller normbrytande sexuell läggning.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor med utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande, snarare än kortsiktiga idrottsliga resultat.

Ni kan söka stöd för projekt med följande inriktning:

 • Utveckling av tränings- och tävlingsformer i er förening för att uppnå målbilden. Det kan vara spelformer som Bouleförbundet tagit fram eller era egna metoder.
 • Köpa in material eller anpassa idrottsytor efter barn och ungdomars behov (ej ersättning av gammalt material eller utökning av verksamhet till exempel genom fler grupper).
 • Utveckla eller implementera tydliga strukturer och rutiner i föreningen för att hantera och förebygga otrygghet. Arbetet ska utgå från innehållet på Kunskapswebben för trygg och inkluderande idrott, eller likvärdigt framtaget material av Bouleförbundet.


Utbildning via förbundet

Er förening kan söka utbildningsbidrag på 50 procent av deltagaravgiften för era barn- och ungdomstränare inom:

 • Tränarutbildningar inom ramen för Svenska Bouleförbundets utbildningsstruktur.
 • Kompetenshöjande mötesplatser som arrangeras av Svenska Bouleförbundet eller av Bouleförbundets distrikt.

Ta kontakt med SBF för mer information gällande eventuella utbildningar och mötesplatser som är aktuella för just er förening.


Ansökan

Ansökan görs via applikationen Idrottsmedel i IdrottOnline, och beslut fattas centralt av Riksidrottsförbundet. Här finns en manual för att skapa och skicka in ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Ansökningstillfällen

För perioden 2024-2025 finns sex ansökningstillfällen. Se därför till att vara ute i god tid om ni planerar för att göra en satsning på barn- och ungdomsverksamhet. Efter sista datum för varje tillfälle får ni normalt besked om ni beviljats medel inom 14 dagar.

 • 15 februari 2024
 • 15 maj 2024
 • 15 september 2024
 • 15 februari 2025
 • 15 maj 2025
 • 15 september 2025

 

Kontakt

Ansökan för SBFs föreningar handläggs av RF. Vid frågor kan ni kontakta RF på projektstodforening@rfsisu.se. Ni kan även kontakta oss på kansli@svenskboule.se om ni vill bolla idéer eller har några frågor.

Läs mer om projektstöd IF på RF:s hemsida Länk till annan webbplats.

Projektstöd IF barn & ungdom via distrikten

Ni kan även söka projektstöd hos ert RF-SISU-distrikt för barn- och ungdomsverksamhet inom två områden.

Inkludering av underrepresenterade grupper

Ni kan söka stöd för

 • Att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • Att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Ni kan söka stöd för

 • Att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • Att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter
 • Idrottsövergripande utbildningar – aktivitet och organisationsledarutbildningar.

Läs mer på ditt distrikts hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ta kontakt er idrottskonsulent på distriktet.

Publicerad: 2024-04-25

Senast uppdaterad: 2024-04-25

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se