Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Projektstöd IF 65+

Under 2024-2025 har SBF fått medel från RF att fördela till föreningar som vill utveckla verksamhet för aktiva som är 65 år eller äldre.

Idag finns cirka 2 miljoner människor i Sverige som är 65 år eller äldre, och för dem kan idrottsrörelsen göra stor skillnad. Regelbundet föreningsidrottande bidrar till bättre hälsa och ökad social samvaro.

 

Syfte och mål för Projektstöd IF 65+

Syftet med Projektstöd IF 65+ är att utveckla verksamhet i förening i enlighet med idrottsrörelsens Strategi 2025 för att förbättra förutsättningarna för personer över 65 år att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter.

Idrottsrörelsens mål med Idrott 65+ är att öka:

 • Antalet personer 65+ som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet
 • Antalet föreningar som bedriver idrottsverksamhet för 65+
 • Antalet föreningar som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro

Sökbara områden

 • Utbildningsstöd (Grundutbildning för tränare, HLR-utbildningar och övrig utbildning inom idrottsrörelsen)
 • Workshop om t ex välmående, kost, styrketräning eller mentalträning tillsammans med RF-SISU
 • Marknadsföring inom området rekrytering
 • Trygga och tillgängliga idrottsmiljöer
 • Uppstart av verksamhet eller utveckla befintlig verksamhet

Nedanför hittar ni några sökbara paket. Föreningen kan ansöka för fler aktiviteter av de som står ovanför.

Har ni en idé som inte står med under sökbara områden tar ni kontakt med frida.milevi@svenskboule.se, för att prata vidare om möjligheterna.

 

Här hittar ni alla paket 2024/25

Paket 1: Utbildning: 3000 kr
Bidrag för Grundutbildning för tränare, HLR och hjärtstartsutbildningar eller annan ledarutbildning. Övriga utbildningar som idrottsrörelsen erbjuder från t ex RF-SISU eller Svenska Bouleförbundet.

Paket 2: Workshop – sociala aktiviteter: 5000 kr
Kostnader för exempelvis föreläsare, lokalkostnad, logi m.m.

Paket 3: Trygga och tillgängliga idrottsmiljöer: 5000 kr
Kostnader för ramper, RWC, ”snubbelfria linjer” eller annat för att öka tillgängligheten för alla medlemmar.

Paket 4: Uppstart av verksamhet eller utveckla befintlig verksamhet: 7000kr
Förening som startar samarbetsprojekt med närliggande pensionsorganisation kan söka stöd i samband med detta. Marknadsföringsmaterial för att ta kontakt med andra organisationer för att visa upp er verksamhet och erbjuda till exempel en prova på-aktivitet.

 

Ansökan

Ansökan görs i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel". Klicka på "Skapa ansökan.” Välj sedan Svenska Bouleförbundet under "Idrottsmedel via" och sedan "Projektstöd IF 65+ omgång 1 2024" under Idrottsmedel.

Ansökan ska skickas in innan projektet/aktiviteten startar. Vi hanterar ansökningarna löpande. Samtliga ansökningar granskas för att säkerställa att de uppfyller syftet med stödet och att det finns rimliga möjligheter att genomföra och följa upp aktiviteterna. En inskickad ansökan innebär inte automatiskt beviljat stöd. Då det finns begränsat med medel kan en prioritering av ansökningar behöva ske. Vi reserverar oss för att medlen kan komma att ta slut.

Utbetalning kan endast ske till ett bankgiro/plusgiro som är registrerat i föreningens namn.

För att få stödet måste föreningen ha:

 • betalat årsavgiften för 2024
 • återrapporterat eventuella tidigare beviljade medel

För att kunna skicka in ansökan måste du vara tilldelad rollen ordförande, kassör eller Idrottsmedel firmatecknare i IdrottOnline.

Detta beviljar inte SBF stöd för:

 • Individuella kostnader, t ex träningsavgifter eller bidrag till enskilda spelare i tävlingsverksamhet
 • Sådant som kan räknas till ordinarie verksamhet, exempelvis träningsläger.
 • Kostnader kopplat till en aktivitet arrangerad av annan arrangör än föreningen eller SBF

 

Uppföljning

För att sprida goda exempel och lära av varandra kan vi komma att kontakta er gällande ert projekt och göra ett besök.

 

Återrapport

När ni skickar in ansökan skapas också en fil för återrapportering. Den ska ni skicka in när projektet är klart. Ni kan börja fylla i den direkt och göra det löpande.

Senast en månad efter projekts slutdatum ska en återrapport lämnas in via Idrottsmedel i IdrottOnline. Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom en månad efter projektets slutdatum beviljas inga nya medel. Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala erhållet stöd.

Support: Kontakta gärna oss om något känns oklart eller om ni har frågor, antingen via frida.milevi@svenskboule.se eller ring 08-699 64 62.

Publicerad: 2024-04-25

Senast uppdaterad: 2024-05-15

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se