Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Bouledistrikt

Svenska Bouleförbundet (SBF) är indelat i åtta specialidrottsdistriktsförbund, (SDF). SDF:en är vart och ett inom sitt geografiskt begränsade område av landet organ för SBF:s regionala verksamhet. En medlemsförening i SBF tillhör det distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin stadgeenliga hemort.

Sydsvenska Bouleförbundet - Skåne och Blekinge län

Hallands Bouleförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Hallands län

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund - Göteborgs kommun, Bohuslän samt kommunerna, Partille, Härryda, Mölndal och Lerum

Wästgöta-Dahls Bouleförbund - Västra Götalands län förutom Bohuslän, Göteborgs, Partille, Mölndal, Härryda och Lerums kommun

Östsvenska Bouleförbundet - Östergötland och Gotland samt Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län

Stockholms Bouleförbund - Stockholms län

Svealands Bouleförbund - Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län

Norra Sveriges Bouleförbund - Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

SDF:en, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt SBF:s stadgar och distriktsförbundens stadgar, arbeta såsom
SBF:s regionala organ för att främja, utveckla och samordna den franska sporten boule inom distrikten samt arbeta i enlighet med
SBF:s årsmötesbeslut och SBF:s styrelses beslut.

Distriktsförbund är ej skyldigt att utföra åligganden från SBF:s styrelse som saknar stöd i stadgar eller SBF:s årsmötesbeslut.

Distriktsförbundens stadgar ska följa de av SBF fastslagna och av Riksidrottsstyrelsen godkända normalstadgarna för distriktsförbund inom SBF.

SBF:s styrelse ska godkänna de av distriktsmötet antagna stadgarna. SBF:s styrelse har därvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de
strider mot normalstadgarna för distriktsförbund eller på annat sätt anses vara olämpliga.

Publicerad: 2022-12-15

Senast uppdaterad: 2023-10-15

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se