Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Disciplinärenden

Inom SBF handläggs disciplinärenden av SBF Disciplinnämnd (Dn). Beslut i Dn kan överklagas till SBF Överdisciplinnämnd (Ön). Alla ärenden i disciplinnämnderna behandlas enligt reglerna i kapitel 14 i RF:s stadgar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adressen till alla nämnder är: c/o Svenska Bouleförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm

Anmälan Disciplinärende hittar du här.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Denna skall skickas i original i vanligt brev, undertecknad.

SBF Disciplinnämnd (Dn)
Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd (Dn), består av åtta ledamöten, en från respektive specialidrottdistriktsförbund, som fastställs av SBF:s årsmöte.

SBF Överdisciplinnämnd (Ön)
Svenska Bouleförbundets Överdisciplinnämnd, Ön, består av fem ledamöter som väljs av SBF:s årsmöte. Ön är överklagansinstans och i vissa ärenden första instans för anmälningar.

I RF:s stadgar finns kapitlen 14 och 15 som reglerar i tur och ordning brott mot stadgar, regler och tävlingsbestämmelser samt medlemsärenden. Förbundsstyrelsen är första instans i ärenden gällande kapitel 15. SBFd är överklagandeinstans i ärenden gällande kapitel 14. SBFd är första instans gällande vissa disciplinärenden.

I SBF:s regelbok kan man finna hänvisningar till bestraffningar som både kan vara av tävlingsmässig natur men också av förbundsnatur.

Publicerad: 2022-12-15

Senast uppdaterad: 2023-10-20

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se