Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Ärendehantering

Inom SBF handläggs disciplinärenden i två instanser.

Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd (Dn).
Svenska Bouleförbundets Disciplinnämnd består av åtta ledamöter, en från varje specialidrottsdistriktsförbund. Dn är första instans och beslut tagna i Dn kan överklagas till Svenska Bouleförbundets Överdisciplinnämnd (Ön).

Svenska Bouleförbundets Överdisciplinnämnd (Ön).
Svenska Bouleförbundets Överdisciplinnämnd består av fem ledamöter och två suppleanter som väljs av SBF:s årsmöte. Ön är överklagansinstans och i vissa ärenden första instans för disciplinanmälningar. Det framgår av RF:s stadgar Kap. 14 vilka ärenden som Ön är första instans.

Alla ärenden i disciplinnämnderna behandlas enligt reglerna i kapitel 14 i RF:s stadgar Länk till annan webbplats..

Adressen till nämnderna är: c/o Svenska Bouleförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm.

Anmälan Disciplinärende hittar du här Länk till annan webbplats.. Denna ska skickas undertecknad i original i vanligt brev. I RF:s stadgar kapitel 14 regleras närmare vilka förseelser som kan föranleda en disciplinanmälan och ett eventuellt straff.
Kapitel 15 i RF:s stadgar reglerar i tur och ordning brott mot stadgar, regler och tävlingsbestämmelser samt medlemsärenden. Förbundsstyrelsen är första instans i ärenden gällande kapitel 15.

I SBF:s regelbok kan man finna hänvisningar till bestraffningar som både kan vara av tävlingsmässig natur men också av förbundsnatur.

Publicerad: 2023-01-11

Senast uppdaterad: 2023-06-28

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se