Gå till innehåll

Domarräkning

Domarräkningen ska vara SBF tillhanda senast 2 månader efter genomförd tävling. Om ej insänd, förfaller rätten till ersättning.


Personuppgifter
Personuppgifter


Adress och mobilnummer behöver endast fyllas i om du ej fått ersättning tidigare från Svenska Bouleförbundet eller om uppgifterna ändrats.


10 Fyll endast i om du ej fått ersättning tidigare från Svenska Bouleförbundet.

Bankuppgifter
Fyll endast i om du ej fått ersättning tidigare eller bytt kontonummer.

Fyll endast i om du ej fått ersättning tidigare eller bytt kontonummer.

Fyll endast i om du ej fått ersättning tidigare eller bytt kontonummer.

Fyll endast i om du ej fått ersättning tidigare eller bytt kontonummer.
ArvodeAntal dagar

Uppge totalsumman du ansöker ersättning för.
Traktamente
Traktamente utbetalas endast vid uppdrag som krävt övernattning samt att avståndet mellan bostaden och spelplatsen överstiger 50 km. Uppdraget inkluderar även restiden. Fyll endast i rutorna nedan om du har rätt till traktamente.

Halvdag - Avresa efter kl. 12.00 eller hemkomst före kl. 19.00.

Heldag - Avresa före kl. 12.00 eller hemkomst efter kl. 19.00.
Avdrag måltider
Uppge eventuella måltider du fått betalat under den aktuella perioden, exempelvis om frukost ingått i hotellbokningen eller arrangören har bjudit på lunch.

Uppge antal frukost du ej betalat själv för.

Uppge antal lunch du ej betalat själv för.

Uppge antal lunch du ej betalat själv för.
Milersättning
Resekostnadsersättning utgår för billigaste färdsätt. I de fall kollektiva färdmedel av tidsmässiga eller andra praktiska skäl ej går att använda kan ersättning för användandet av egen bil utgå med 25 kr/mil.

Uppge ort du rest från och tävlingens spelort.


Utlägg
Originalkvitton ska alltid bifogas för yrkad utläggsersättning.

Uppge kostnad och företag

Uppge summa och företag

Uppge summa och företagUtbetalning
Ovanstående ersättningar utbetalas i samband med ordinarie lönehantering. Om domarräkningen är inlämnad till SBF:s kansli och är korrekt ifylld senast den 10:e i månaden samt att domarrapporten är ifylld utbetalas ersättningen den 25:e i samma månad. Det samma gäller utlägg om inget annat önskemål finns. OBS! Under juni, juli och augusti kan det ta längre tid att få sin ersättning på grund av semester.

Jag bekräftar härmed att samtliga uppgifter ovan är korrekta och är införstådd med att om uppgifterna är felaktiga så kan rätten till ersättning utgå. * (obligatorisk)
Jag bekräftar härmed att samtliga uppgifter ovan är korrekta och är införstådd med att om uppgifterna är felaktiga så kan rätten till ersättning utgå.