Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

SM-organisationen

smorganisationen@svenskboule.se

Ledamöter:
Mattias Thorell
Tommy Gustafsson
Fredrik Dahlén
Herman Thorell
Roger Smedenfeldt, adj. DK
Christer Pettersson, adj. UNK

Kort om vad vi gör:
SM-organisationen ombesörjer allt som är kopplat till våra mästerskap. Det innebär vårt eget SM men också de tävlingar vi arrangerar inom ramen för RF:s SM-vecka, sommar och vinter. Det innebär allt från att scouta och besöka intresserade destinationer för framtida SM-arrangemang till allt det som är kopplat till själva genomförandet.

Idag görs det mesta av arbetet av anställd personal och pågår löpande under hela året, men regelbundna möten med till exempel representanter från berörda kommittéer hålls för att säkerställa att alla olika synpunkter kommer fram på ett bra sätt. Efter mästerskapen görs utvärderingar för att dra lärdom inför kommande arrangemang.

Detta vill vi ha hjälp med: I samband med mästerskapen behövs det alltid frivilliga som kan hjälpa till med information, banbyggning, sekretariat etc. Skulle du vara intresserad av att hjälpa till vid kommande mästerskap så kontakta oss på mejladressen ovan.


Publicerad: 2024-06-05

Senast uppdaterad: 2024-06-05

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se