Gå till innehåll

Blankett Skytte-SM

Ersättning för resa och boende upp till max 3 000 kr, kvitto måste bifogas. I de fall du kvalat in via distriktets kval är det ditt distrikt som du ska kontakta och ej använda detta formulär.

Blanketten ska vara SBF tillhanda senast 2 månader efter ersättningstillfället. Om ej insänd, förfaller rätten till ersättning.

Personuppgifter
Personuppgifter
10


Utlägg
Originalkvitton ska alltid bifogas för yrkad utläggsersättning.

Uppge kostnad och företag

Uppge summa och företag


Jag bekräftar härmed att samtliga uppgifter ovan är korrekta och är införstådd med att om uppgifterna är felaktiga så kan rätten till ersättning utgå. * (obligatorisk)
Jag bekräftar härmed att samtliga uppgifter ovan är korrekta och är införstådd med att om uppgifterna är felaktiga så kan rätten till ersättning utgå.