Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Ungdomskommittén (UNK)

E-mail: ungdomskommitten@svenskboule.se

Ledamöter:
Christer Pettersson, ordförande, Quatre Boule sällskapet
Eva-Karin Ingelstedt, Slottsskogens Petanque Club
Henrik Roolf, Landvetters Boule Club
Ulrika Gonzalez Hedqvist, Sörbyängens Bouleklubb
Julia Pile, Calmar Petanque
Adj. Frida Milevi , anställd

Ungdomskommittén ansvarar för barn- och ungdomsverksamheten inom Svenska Bouleförbundet.
Vårt uppdrag är att stötta utvecklingen inom förbundets ungdomsverksamhet. Det kan handla om allt från direkt stöd till en enskild förening till den generella utvecklingen på förbundsnivå. Vi samarbetar med Tävlingskommittén i frågor kring tävlingsverksamheten och tillsättande av arrangörer. Vi arbetar också aktivt med att informera och stödja föreningarna när det gäller LOK-stödet.

En stor del av vårt uppdrag är även att lyfta ungdomars egna tankar och idéer om hur verksamheten bör utformas för att både hålla kvar redan aktiva ungdomar och få nya ungdomar att fastna för boulen. Allt vi gör utgår från att vi ska ha en trygg idrottsmiljö för alla involverade inom vår sport. Att se till att SBF:s barn- och ungdomspolicy följs samt att Trygg idrott genomsyrar verksamheten är en viktig del av detta.

Detta vill vi ha hjälp med:
Att arrangera fler tävlingar och event för ungdomar (såsom sommarens utvecklingsläger, Prins Bertils juniorcup och ungdomstouren).
Att sprida information om LOK-stödsrapportering.

Publicerad: 2024-06-05

Senast uppdaterad: 2024-06-17

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se