Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Valberedning

Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelade mellan könen. Olika åldersgrupper ska vara representerade. Ledamöterna till valberedningen väljs på förbundsmötet.

Kontakta valberedningen via valberedningen@svenskboule.se.

Maria Bergström, ordförande
Svealands Bouleförbund

Eric Ericsson, ledamot
Svealands Bouleförbund

Carina Forsberg, ledamot
Svealands Bouleförbund

Thomas Lindberg, ledamot
Hallands Bouleförbund

Britta Westberg, ledamot
Norra Sveriges Bouleförbund

Publicerad: 2024-06-05

Senast uppdaterad: 2024-06-05

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se