Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Prins Bertils minne

Svenska Bouleförbundet delar ut stipendier till Prins Bertils minne (tidigare var det Stadsbudskåren som delade ut stipendierna): Årets juniorspelare, Årets damspelare, Årets herrspelare, Årets veteranspelare, Årets ledare och Årets förening. Stipendierna delas ut under Boule-SM eller vid annat lämpligt tillfälle.

Ansökningsformulär för Prins Bertils minne finns här. Länk till annan webbplats.

Kriterier

Årets juniorspelare
Ansvarig: Förbundskapten junior nominerar Årets junior. Förbundsstyrelsen fastställer beslutet.
Kriterier för Årets junior är:
Hög träningsvilja och goda tävlingsresultat samt är en god förebild.
En spelare kan vinna priset obegränsat antal gånger.

Årets dam- och herrspelare
Ansvarig: Förbundskapten senior nominerar Årets dam- och herrspelare. Förbundsstyrelsen fastställer beslutet.
Kriterier för Årets dam- och herrspelare är:
Den spelare som på bäst sätt under året representerat boulen samt erövrat framgångar i tävlingssammanhang. Spelare ska vara en god förbild så väl på banan som utanför.
En spelare kan vinna priset obegränsat antal gånger.

Årets veteranspelare
Ansvarig: Elitkommitten nominerar Årets veteranspelare Förbundsstyrelsen fastställer beslutet.
Kriterier för Årets veteranspelare är:
Den spelare som på bäst sätt under året representerat boulen samt erövrat framgångar i tävlingssammanhang. Spelare ska vara en god förbild så väl på banan som utanför.
En spelare kan vinna priset obegränsat antal gånger.

Årets ledare
Stipendiet tilldelas en person som under verksamhetsåret på ett framstående sätt visat engagemang i förenings- och/eller förbundsverksamheten. Engagemanget ska gynna tillväxt och kvalitet inom svensk boule t.ex. som instruktör, funktionär, coach och domare. Insatserna ska inspirera och motivera andra att engagera sig som ledare. Stipendiet är på 5 000 kr och ska användas till godkänd studieresa eller utbildning. Föreningar, distrikt och kommittéer kan lämna in förslag till stipendiet via detta formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Nomineringarna ska vara SBF tillhanda senast 15 januari. Bild på den nominerade som kan läggas ut på hemsidan ska bifogas. Förbundsstyrelsen beslutar.

Årets förening
Stipendiet till en förening som gynnar utvecklingen av svensk boule inom ett eller flera av följande områden; integration, jämställdhet, folkhälsa och/eller tillväxt. Arbetet inom föreningsverksamhet ska gynna kvalitet och tillväxt inom barn-, ungdoms-, bredd- och/eller elitidrott. Stipendiet är på 5 000 kr och ska användas av förening för satsningar som kan ledat till ökning av medlemsantalet i föreningen. Föreningar, distrikt och kommittéer kan lämna in förslag till stipendiet via detta formulär Länk till annan webbplats.. Notera att föreningens logga samt bilder på föreningens verksamhet ska bifogas. Nomineringarna ska vara SBF tillhanda senast 15 januari. För att priset ska delas ut ska minst tre föreningar har nominerats.
Förbundsstyrelsen beslutar.

Förbundsstyrelsen förbehåller sig rätten att inte utse någon vinnare/stipendiat om kriterierna för priset i de olika kategorierna inte anses uppfyllda. Beslut kan ej överklagas.

Kriterierna fastställdes år 2019 med kompletteringar 2023.

Publicerad: 2024-01-04

Senast uppdaterad: 2024-01-04

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se