Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Beslutsprotokoll

Nedan visas våra tagna beslut

Östsvenska Bouleförbundets styrelseledamöter, vår revisor och revisorssuppleant har alla rätt att ta del av våra ordinarie styrelseprotokoll.

Publicerad: 2023-01-10

Senast uppdaterad: 2024-03-08

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8