Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Distriktsmöte, val och motioner

Ordförandeklubba

Till samtliga föreningar i Östsvenska Bouleförbundet


Distriktsmöte
2023 års distriktsmöte blir på Hotell Högland i Nässjö den 26 mars.
Anmälan om deltagande meddelas till ostsvenska@svenskboule.se senast den 1 mars.
Avgift: Kaffe och lunch 100:-/person om man deltar på förmiddagens klubbsamverkansträff,
annars lunch och distriktsmöte 200:- /person.
Mer information kommer att sändas ut under 2023.

Val
Enligt stadgarna ska valberedningen underrätta föreningar om vilka förtroendevalda som undanbett sig omval.

Följande ledamöter och suppleanter har undanbett sig omval
Fredrik Kjellman
Maggan Mikaelsson
Elliott Angselius
Thomas Wrang
Tommy Michanek

Följande förtroendeposter är valbara
1 ordförande - 1 år
3 ledamöter - 2 år
2 suppleanter *) - 1 år

*) eventuellt kan ett styrelseförslag till stadgeändring, ändra antalet suppleanter.

Notera att din förening ska skicka nomineringsförslag för ovanstående förtroendeposter till valberedningen via mail till boule.persson@outlook.com senast den 15 januari 2023.

Motioner
Notera att även motioner till ÖSBF till ostsvenska@svenskboule.se samt till SBF kansli@svenskboule.se ska vara tillhanda senast 15 januari 2023.

Med vänliga hälsningar/
Östsvenska Bouleförbundet

Publicerad: 2023-01-09

Senast uppdaterad: 2023-01-27

Sponsorer