Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

ÖSBF´s distriktsmöte 26 mars

Foto: Morgan Frick

Foto: Morgan Frick

Rapport från DistriktsmötesdagenFörmiddagen
ägnades åt
- Presentation av vår hemsida
- Visning av distriktsserieindelningen
- Rapport av Tommy Glans, som var närvarande vid Ledarskap i samverkan, en SISU-träff i Växjö. Det är en ledarsatsning vårt förbund gör tillsammans med förbunden Bangolf och Biljard.
Tack Tommy!
- Genomgång av våra styrelseförslag och förbundets styrelseförslag, det senare inför Förbundsmötet i Kalmar i april.

Eftermiddagen - Distriktsmöte
- Styrelsens förslag om Prins Bertils juniorcup godkändes.
- Förslaget om våra stadgar godkändes av mötet på de flesta punkter med vissa textändringar.
Det kanske tyngsta förslaget att ta bort suppleantposter fick dock backas efter votering. Så texten "Distriktsstyrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter samt ….. suppleanter" kommer att kvarstå och punkten val av suppleanter likaså.
Nu gäller det bara att SBF´s förbundsstyrelse godkänner våra "förnyade" stadgar.
- Våra svar på motioner till förbundsmötet antogs.
- Däremot fick våra svar till förbundsstyrelsens förslag backas och kommer att omformuleras.
- Valberedningens förslag till ordförande, styrelseledamöter och revisorer godkändes och även en suppleantplats valdes in vid sittande möte.
- Då kvarstod tillsättning av valberedning, en fråga som alltid kan ta tid. Frågan innebar ajournering av mötet, kaffepaus och landade efter lite tjatande i omval av tidigare smk Bengt Persson, CDB med stöd av två klubbar, Lejonkulan PC och Club I´stanboule.
- Mötet avslutades med priscermoni där årets två bouleprofiler Dennis och Marie Videll, Boule von Platen, hedrades och förärades vandringspris, små pokaler och blommor.
Blommor delades också ut till presidiets ordförande Gunnar Bergman, RF-SISU som skötte mötet förträffligt och till presidiets sekreterare Carina Lagerlöf, WES.
Blommor fick även avgående ledamöter, avgående revisorer samt avgående valberedning.
Till övriga avgående som inte var närvarande, kommer blomstercheckar att sändas.
Stort tack till alla för ert engagemang och er närvaro.

Publicerad: 2023-03-28

Senast uppdaterad: 2023-03-30

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8