Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

ÖSBF´s kontaktkanal

Vår kontaktkanal är vår mailadress

Det är alltid bättre att maila in dina frågor och undringar till ostsvenska@svenskboule.se än att ringa ledamöternas privata telefoner, eftersom Östsvenska Bouleförbundets styrelse inte har någon anställd personal eller telefonjour.

Vår mailadress hittar du alltid längst ned på Östsvenska Bouleförbundets samtliga sidor.

Publicerad: 2023-05-19

Senast uppdaterad: 2023-05-19

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8