Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

ÖSBF´s kontaktkanal

Vår kontaktkanal är vår mailadress

Det är alltid bättre att maila in dina frågor och undringar till ostsvenska@svenskboule.se än att ringa ledamöternas privata telefoner, eftersom Östsvenska Bouleförbundets styrelse inte har någon anställd personal eller telefonjour.

Vår mailadress hittas alltid längst ned på Östsvenska Bouleförbundets samtliga sidor, länk under Kontakta oss.

Publicerad: 2023-10-02

Senast uppdaterad: 2023-10-04

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8