Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

ÖSBF

Östsvenska Bouleförbundet omfattar
Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län samt Gotlands län och bildades 1994 när Mellansvenska Bouleförbundet delades i Östsvenska Bouleförbundet och WästGötaDals Bouleförbund.
Gotlands län tillhörde Stockholms Bouleförbund fram till 1994. .

Distriktet omfattar 30 föreningar och är geografiskt det tredje största distriktet efter Norra Sveriges Bouleförbund och Svealands Bouleförbund.

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2024-07-09

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8