Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

ÖSBF

Östsvenska Bouleförbundet omfattar
Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län samt Gotlands län och bildades 1994 när Mellansvenska Bouleförbundet delades i två distrikt Östsvenska BF och WästGötaDals BF. Gotlands län tillhörde inledningsvis Stockholms BF.

2022 omfattade ÖSBF 30 föreningar med 607 licenser och är geografiskt det tredje största distriktet efter Norra Sveriges Bouleförbund och Svealands Bouleförbund.

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2023-05-25

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8