Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Styrelse, revision & valberedning


STYRELSERoll

.

Kontakt

Ordförande

Anders Holmberg

ostsvenska@svenskboule.se

vice ordförande

Thorbjörn Lund


Sekreterare

Morgan Frick


Kassör

Carina Lagerlöf


Ledamöter

Mikael PerssonLinnea AgnellLars Lilieqvist


Suppleant

Eva Sveen

Ansvar

.

 

Sanktionsansvarig

A. Holmberg

 

Tävlingsansvarig

M. Persson


Domaransvarig

A. Holmberg


Hemsidesansvarig

T. Lund /A. Holmberg


Utbildningsansvarig

C. Lagerlöf


LOK-stöd/RF-SISU ansvarig

C. Lagerlöf


Ungdomsansvarig

M. Frick /L. Agnell


Veterananvarig

M. Frick /L. Lilieqvist


Föreningsansvarig

C. Lagerlöf

REVISION

.


Revisor

Johan Nilsson, LEJ


Revisorssuppleant

Tomas Östin, WES

VALBEREDNING

.

Kontakt

Valberedning (ordf)

Bengt Persson, CDB

boule.persson@outlook.com


Lejonkulan PCClub I'StanbouleSponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8