Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Styrelse, revision & valberedning


STYRELSERoll

.

Kontakt

Ordförande

Anders Holmberg

ostsvenska@svenskboule.se

vice ordförande

Thorbjörn Lund


Sekreterare

Morgan Frick


Kassör

Carina Lagerlöf


Ledamöter

Mikael PerssonLinnea AgnellLars Lilieqvist


Suppleant

Eva Sveen

Ansvar

.

Kontakt

Sanktionsansvarig

Anders Holmberg

ostsvenska@svenskboule.se

Tävlingsansvarig

Mikael Persson


Domaransvarig

Anders Holmberg


Hemsidesansvarig

T. Lund/A. Holmberg


Utbildningsansvarig

A. Holmberg/Styrelsen


LOK-stöd/SISU ansvarig

Carina Lagerlöf


Ungdomsansvarig

M. Frick/L. Agnell


Veterananvarig

M. Frick/L. Lilieqvist


Föreningsansvarig

Carina Lagerlöf

REVISION

.


Revisor

Johan Nilsson, LEJ


Revisorssuppleant

Tomas Östin, WES

VALBEREDNING

.

Kontakt

Valberedning (ordf)

Bengt Persson, CDB

boule.persson@outlook.com


Klubben Lejonkulan PCKlubben Club I'stanbouleSponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8