Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

DM 2022

2022-05-26 DM Ösbf ÖMxD, GRÄNNA (CDB) Antal lag 13
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Johan Nilsson

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Napadsorn

Pakkaeng

33377

TPC

1

Tommy

Michanek

19075

TPC

2

Annika

Arvidsson

25271

TPC

2

Fredrik

Arvidsson

19981

TPC

3

Adelia

Ahlm

35055

IST

3

Jens

Ahlm

34680

IST

3

Carina

Lagerlöf

31217

TPC

3

Elliott

Angselius

33646

TPC


2022-05-26 DM Ösbf V55MxD, GRÄNNA (CDB) Antal lag 9
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Johan Nilsson

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Monica

Eriksson

11263

LEJ

1

Håkan

Eriksson

11262

LEJ

2

Iréne

Fransson

31103

BVP

2

Ulf

Pettersson

24839

BVP

3

Gitten

Råsander

11267

LEJ

3

Thomas

Wrang

31571

LEJ

3

Eva

Bolve

19106

LEJ

3

Ulf

Bolve

24331

LEJ


2022-05-26 DM Ösbf V65MxD, GRÄNNA (CDB) Antal lag 28
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Johan Nilsson

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Marie

Videll

21592

BVP

1

Dennis

Videll

20317

BVP

2

Inger

Årnfelt

16557

LEJ

2

Lars-Erik

Årnfelt

16518

LEJ

3

Irene

Blidberg

32588

IST

3

Jan-Erik

Jonasson

33511

IST

3

Ingvor

Gustafsson

28660

LEJ

3

Lennie

Arnesson

35106

LEJ


2022-05-27 DM Ösbf ÖS, GRÄNNA (CDB) Antal lag 13
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Ulf Bolve

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Elliott

Angselius

33646

TPC

2

Tommy

Michanek

19075

TPC

3

Adelia

Ahlm

35055

IST

3

Tom

Ahlm

36021

IST


2022-05-27 DM Ösbf DS, GRÄNNA (CDB) Antal lag 12
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Ulf Bolve

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Eva

Karlsson

21109

CAL

2

Napadsorn

Pakkaeng

33377

TPC

3

Ewa

Söderholm-Holmberg

16292

CAL

3

Maggan

Mikaelsson

19907

HÖG


2022-05-27 DM Ösbf V65S, GRÄNNA (CDB) Antal lag 18
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Ulf Bolve

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Jan

Morell

34292

IST

2

Jan

Åsberg

15067

LEJ

3

Per

Krantz

33512

VÄR

3

Anders

Holmberg

15011

CAL


2022-05-27 DM Ösbf ÖSkytte, GRÄNNA (CDB) Antal lag 7
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Ulf Bolve

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Elliott

Angselius

33646

TPC

2

Jonny

Kaewduangdee

35856

TPC

3

Johan

Weidner

34289

CAL


2022-05-27 DM Ösbf DSkytte, GRÄNNA (CDB) Antal lag 4
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Ulf Bolve

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Napadsorn

Pakkaeng

33377

TPC

2

Eva

Karlsson

21109

CAL

3

Marie

Ejdedal

34605

CAL


2022-05-27 DM Ösbf, V55Skytte GRÄNNA (CDB) Antal lag 7

Tävlingsledare: Lars Lilieqvist Huvuddomare: Ulf Bolve

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Georg

Lidén

33252

IST

2

Staffan

Gustafsson

33537

LEJ

3

Jan

Åsberg

15067

LEJ


2022-05-27 DM Ösbf, JSkytte GRÄNNA (CDB) Antal lag 1
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Ulf Bolve

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Kevin

Persson

33645

LEJ


2022-05-28 DM Ösbf, ÖT GRÄNNA (CDB) Antal lag 11
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Ring

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Elliott

Angselius

33646

TPC

1

Patrick

Massimi

25238

TPC

1

Stephane

Zaklada

28058

TPC

2

Helena

Israelsson

35465

KOB

2

Stefan

Larson

12924

KOB

2

Anders

Setting

10438

KOB

3

Kevin

Persson

33645

LEJ

3

Henrik

Ågren

26288

LEJ

3

Magnus

Bergström

12714

LEJ

3

Ulf

Bolve

24331

LEJ

3

Göran

Gustavsson

10052

LEJ

3

Thomas

Wrang

31571

LEJ


2022-05-28 DM Ösbf, DT GRÄNNA (CDB) Antal lag 5
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Ring

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Napadsorn

Pakkaeng

33377

TPC

1

Birgitta

Massimi

25408

TPC

1

Annika

Arvidsson

25271

TPC

2

Malin

Råsander

16760

LEJ

2

Eva

Bolve

19106

LEJ

2

Gitten

Råsander

11267

LEJ

3

Katarina

Johansson

24000

BVP

3

Sonja

Knutsson

22976

BVP

3

Iréne

Fransson

31103

BVP


2022-05-28 DM Ösbf, V65T GRÄNNA (CDB) Antal lag 13
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Ring

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Bengt

Pihl

30070

BVP

1

Marie

Videll

21592

BVP

1

Dennis

Videll

20317

BVP

2

Arne

Johansson

18802

LEJ

2

Inger

Årnfelt

16557

LEJ

2

Lars-Erik

Årnfelt

16518

LEJ

3

Göte

Andersson

12374

ALM

3

Allan

Wångdahl

24634

ALM

3

Inga-Lill

Pettersson

30918

ALM

3

Göran

Sandell

12732

BVP

3

Åke

Westrin

18840

BVP

3

Rune

Vård

35768

BVP


2022-05-29 DM Ösbf, DD GRÄNNA (CDB) Antal lag 11
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Holmberg

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Eva

Bolve

19106

LEJ

1

Gabriella

Karp

13884

LEJ

2

Malin

Råsander

16760

LEJ

2

Gitten

Råsander

11267

LEJ

3

Ewa

Söderholm-Holmberg

16292

CAL

3

Marie

Ejdedal

34605

CAL

3

Napadsorn

Pakkaeng

33377

TPC

3

Anita

Sidhagen

21877

TPC


2022-05-29 DM Ösbf, ÖD GRÄNNA (CDB) Antal lag 13
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Holmberg

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Patrick

Massimi

25238

TPC

1

Stephane

Zaklada

28058

TPC

2

Elliott

Angselius

33646

TPC

2

Tommy

Michanek

19075

TPC

3

Pär

Johansson

35945

BVP

3

Krister

Strömquist

21772

BVP

3

Peter

Burlin

21878

LEJ

3

Jakob

Järpenmyr

31162

LEJ


2022-05-29 DM Ösbf, V55D GRÄNNA (CDB) Antal lag 6
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Holmberg

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Larry

Berthelsen

14850

TPC

1

Pär

Lundin

33454

TPC

2

Johan

Nilsson

11277

LEJ

2

Ulf

Bolve

24331

LEJ

3

Helena

Israelsson

35465

KOB

3

Anders

Setting

10438

KOB

3

Margareta

Lundqvist

28778

BVP

3

Bernardo

Espejo

15747

BVP


2022-05-29 DM Ösbf, V65 D GRÄNNA (CDB) Antal lag 19
Tävlingsledare: Jan-Åke Gustafsson Huvuddomare: Anders Holmberg

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Lars

Lilieqvist

18244

LEJ

1

Åke

Lindell

27777

LEJ

2

Tonny

Bergmark

27680

TPC

2

Anders

Söderblom

34283

TPC

3

Bengt

Pihl

30070

BVP

3

Christer

Carlsson

12715

BVP

3

Marie

Videll

21592

BVP

3

Dennis

Videll

20317

BVP


2022-11-05 DM Ösbf, V55MxT MÖNSTERÅS (MÖN) Antal lag 12
Tävlingsledare: Anders Holmberg Huvuddomare: Mikael Persson

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Anders

Setting

10438

KOB

1

Helena

Israelsson

35465

KOB

1

Stefan

Larson

12924

KOB

2

Kaarlo

Issal

31765

MÖN

2

Milan

Zarki

23565

MÖN

2

Ann-Christine

Nilsson

35431

MÖN

3

Stefan

Adolfsson

35762

VÄR

3

Per

Krantz

33512

VÄR

3

Rosi

Westlund

36309

VÄR

3

Britt-Marie

Gudmundsson

28012

CAL

3

Konstantinos

Mihopoulos

35839

CAL

3

Jan-Erik

Karlsson

21110

CAL2022-11-06 DM Ösbf, V65MxT MÖNSTERÅS (MÖN) Antal lag 18
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Anders Holmberg

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Kerstin

Ljungdahl

33650

WES

1

Tomas

Ljungdahl

33651

WES

1

Håkan

Gustavsson

32554

WES

2

GunBritt

Jakobsson

34710

KOB

2

Hans

Knaak

27431

KOB

2

Tomas

Strand

34709

KOB

3

Lisbeth

Johansson

36312

ÖND

3

Sievert

Johansson

36311

ÖND

3

Kjell

Johansson

36313

ÖND

3

Anne

Lundgren

23403

MÖN

3

Jari

Viderholm

19432

MÖN

3

Nils-Göran

Duvteg

31702

MÖN2022-11-12 DM Ösbf, ÖMxT MÖNSTERÅS (MÖN) Antal lag 12
Tävlingsledare: Mikael Persson Huvuddomare: Anders Holmberg

Placering

Förnamn

Efternamn

Licensnr

Klubb

1

Eva

Karlsson

21109

CAL

1

Jörgen

Andersson

11850

CAL

1

Anders

Benderix

20170

CAL

2

Napadsorn

Pakkaeng

33377

TPC

2

Elliott

Angselius

33646

TPC

2

Tommy

Michanek

19075

TPC

3

Ann-Christine

Nilsson

35431

MÖN

3

Mats

Karlsson

33504

MÖN

3

Vladimir

Lukez

24428

MÖN

3

Cecilia

Ågren

27271

LEJ

3

Henrik

Ågren

26288

LEJ

3

Thomas

Wrang

31571

LEJSponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8