Gå till innehåll
Östsvenska Bouleförbundet
Östsvenska Bouleförbundet

Höstens utbildningar RF-SISU Småland

Utbildningar för styrelse, valberedning, revisor och kassör och den som ansvarar för vardagsekonomin. Evenemangsutbildningar: Sponsring, sociala medier, Öka intäkter vid arrangemangUtbildningarna passar både dig som sitter i styrelsen i ett förbund, arbetar på ett kansli eller motsvarande funktion.

Där det inte står något så är utbildningen digital. Läs mer och anmäl dig

Revisorns viktiga arbete den 19 september kl. 18-20. Kostnadsfri. Länk till annan webbplats.
Revisorns roll är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. Sköts ekonomin på ett bra sätt och vilka rutiner finns? Revisor ska vara aktiv under hela verksamhetsåret och läsa styrelsens protokoll.
Lär dig mer om: - Val av styrelse och revisor - Revisorns arbetsuppgifter - God redovisningssed - Revisorns ansvar

Bokföring Grund den 27 september kl. 18-20.30. Kostnadsfri. Länk till annan webbplats.
Utbildning ger dig grundläggande kunskaper i bokföring. Vi går igenom: • Debet - kredit • Balans- och resultatrapporter • De nya redovisningsregler (K1) som gäller för alla föreningar med omsättning under 3 miljoner. • Vi arbetar med Idrottens BAS-kontoplan

Att arbeta i valberedning den 26 oktober kl. 18-21. Kostnadsfri. Länk till annan webbplats.
I en tid då många föreningar upplever det som en utmaning att få kandidater till styrelsen är det viktigare än någonsin med en aktiv, kompetent och engagerad valberedning.
Lär dig mer om: - Valberedningen- en viktig förutsättning för demokrati - Valberedningens uppdrag - Den bästa styrelsen – erfarenhet och kompetens - Framgångsnycklar för valberedningen - Valberedningens arbetsår - Årshjul

Var förberedd inför årsmötet den 7 november kl. 18-20. Kostnadsfri. Länk till annan webbplats.
Ett årsmöte ska genomföras korrekt och enligt stadgarna. Efter utbildningen ska ni kunna förbereda och genomföra årsmötet och veta vilka handlingar ni ska ha med, vilken roll valberedning och revisor har.
Ni kommer även att lära er att hantera inkomna motioner och fastställa röstlängden och få tips på hur ni genomför ett årsmöte på ett pedagogiskt sätt.

Ny i styrelsen den 30 november kl. 18-21. Kostnadsfri. Länk till annan webbplats.
Vi pratar om stadgar, årsmöte, styrelsens ansvar, ansvarsfrihet, vem bestämmer i föreningen, att vara medlem: rättigheter och skyldigheter, har alla rätt att vara med?

Bokföring i föreningen den 30 november kl. 18-21. Länk till annan webbplats. Deltagaravgift: 250 kr.
Kontakta din RF-SISU konsulent för att ev få hjälp med deltagaravgiften. Länk till annan webbplats.
Hur förändras föreningens ekonomi utifrån den verksamhet som bedrivs och styrelsens skötsel av föreningen och dess pengar. Här får du både en grundläggande teori och öva i bokföring, bokslut och kontering. Vi går igenom: • Bokföringens grunder • Bokföring i praktiken • Kontoplan, konteringsövningar • Kontoavstämning, bokslut • Sidoordnad redovisning, budgetering

IdrottOnlineutbildningar (se flik IdrottOnline) Länk till annan webbplats.
Vi går bl a igenom föreningsregistret, medlemmar (personhantering), grupper, meddelande/e-post, kalender/aktiviteter, närvaroregistrering – LOK, utbildningsmodulen, idrottsmedel, klubbadministratörer.
19 september – Växjö / 20 september i Jönköping / 27 september i Kalmar / 5 oktober i Eksjö – samtliga startar kl 18-21 och är kostnadsfria.

Evenemangsutbildningar
Deltagaravgift: 300 kr/deltagare, max 500 kr/förening om ni är fler från samma förening.
Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgiften. För information kontakta föreningens idrottskonsulent.

Modern och hållbar sponsring den 20 september kl 18-20 Länk till annan webbplats.
Är du ansvarig för föreningens sponsorarbete? Då är det här ett bra tillfälle att öka på din kunskap. Du får konkreta tips för att utveckla struktur och långsiktighet i ditt arbete.
Innehåll: Vad innebär hållbar sponsring? Kommersiella värden att erbjuda. Sponsorernas motiv till att sponsra. Konkreta tips för att utveckla ert sponsorerbjudande.

Öka intäkter vid arrangemang (tävlingar, cuper, matcher) den 31 oktober: l. 18-20. Länk till annan webbplats.
Innehåll:
Vad är viktigt att tänka på i arbetet med att kunna öka publikantalet och besökare till arrangemang, tävlingar, cuper och matcher? Vad är det som attraherar dagens besökare och vad får dem att vilja komma tillbaka? Vad kan vi lära oss av de som är framgångsrika i sitt arbete?

Föreningens digitala kommunikation och sociala medier den 21 november kl. 18-20. Länk till annan webbplats.
Innehåll:
Hur använder ni era digitala och sociala mediekanaler idag? Skapa en innehållsplan för er digitala kommunikation? Skapa en grundläggande struktur för föreningens digitala kommunikation. Du får med dig goda exempel hämtade från föreningslivet.

Med vänlig hälsning
Anette Ellefsen
Administratör, RF-SISU Småland
Postadress: Box 485, 551 16 Jönköping
Besöksadress: S:t Göransvägen 31, 554 54 Jönköping
Tfn: 036-345449, 072-6441191

Sponsorer

Postadress

Östsvenska Bouleförbundet
c/o Club I´stanboule
Barrsätragatan 22
556 26 JÖNKÖPING

Plusgiro

4525420-8