Gå till innehåll
Stockholms Bouleförbund
Stockholms Bouleförbund

2023

Årsmöteshandlingar 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagordning StBFs Årsmöte 2023-03-26.pdf Pdf, 710.5 kB. 710.5 kB 2023-03-13 00.42
Fullmakt förening till StBFs Årsmöte 2023.pdf Pdf, 29.4 kB. 29.4 kB 2023-03-13 00.42
Kallelse till StBFs Årsmöte 2023.pdf Pdf, 724.8 kB. 724.8 kB 2023-03-13 00.42
StBF - Balansräkning 2022-12-31.pdf Pdf, 423.2 kB. 423.2 kB 2023-03-13 00.42
StBF - Resultaträkning 2022-12-31 (uppdelat per verksamhet).pdf Pdf, 427.4 kB. 427.4 kB 2023-03-13 00.42
StBF - Resultaträkning 2022-12-31.pdf Pdf, 654.5 kB. 654.5 kB 2023-03-13 00.42
StBF - Röstlängd distriktsmöte 2023.pdf Pdf, 431.4 kB. 431.4 kB 2023-03-13 00.42
StBF - Styrelseförslag - Verksamhetsinriktning 2023-2025.pdf Pdf, 636.1 kB. 636.1 kB 2023-03-13 00.42
StBF Verksamhetsberättelse 2022.pdf Pdf, 919 kB. 919 kB 2023-03-13 00.42
StBF Verksamhetsplan 2023.pdf Pdf, 645.6 kB. 645.6 kB 2023-03-13 00.42
VB 2022 - Distriktsmästare 2022.pdf Pdf, 418.9 kB. 418.9 kB 2023-03-13 00.42
VB 2022 - SM-medaljörer 2022 från Stockholmsklubbarna.pdf Pdf, 413.1 kB. 413.1 kB 2023-03-13 00.42
VB 2022 - Stockholmsklubbar i seriespelet 2022.pdf Pdf, 427.1 kB. 427.1 kB 2023-03-13 00.42
VP 2023 - Förslag till avgifter 2024.pdf Pdf, 403.5 kB. 403.5 kB 2023-03-13 00.42
VP 2023 - Förslag till budget per verksamhet.pdf Pdf, 433.1 kB. 433.1 kB 2023-03-13 00.42
Årsmötesprotokoll 2023 för Stockholms Bouleförbund (StBF) signerad.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-05-29 15.17
Verksamhetsberättelse för VÅ 2022 - Stockholms Bouleförbund (StBF) signerad.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2023-05-29 15.17

Kallelse till Årsmöte i Stockholms Bouleförbund

Tid: söndagen den 26 mars 2023 kl. 14.00

Plats: Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39 A, Stockholm

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Dag- och arbetsordning för mötet
 4. Fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
 5. Frågan om mötets behöriga utlysande
 6. Val av mötesfunktionärer
 7. Verksamhetsberättelsen 2022
 8. Resultat- & Balansräkning
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Styrelseförslag
  1. Verksamhetsinriktning 2023-2025
 12. Motioner
 13. Verksamhetsplan & Budget för 2023
 14. Beslut om Verksamhetsplan & Budget 2023
 15. Beslut om avgifter 2024
 16. Val av:
  1. Ordförande 1 år
  2. Tre ledamöter 2 år
  3. En ledamot 1 år (fyllnadsval)
  4. En suppleant 2 år
  5. En suppleant 1 år (fyllnadsval)
  6. En revisorssuppleant 1 år
  7. Förslag på en ledamot till Disciplinnämnden 2 år
  8. Förslag på en suppleant till Disciplinnämnden 1 år
  9. En ordförande och två ledamöter till valberedningen 1 år
 17. Förbundsmötet
  1. Genomgång av Förbundsmöteshandlingar
  2. Val av 4 ombud till Förbundsmötet
 18. Övriga frågor (beslut kan ej fattas)
  1. Utdelning av förtjänsttecken
  2. Årets Bouleprestation i Stockholm 2022
 19. Mötets avslutande

StBFs stadgar §10 om föreningarnas rösträtt: Föreningsombud skall vara utrustade med skriftlig fullmakt som överlämnas till mötesledningen. Fullmakten skall vara utfärdad av föreningsstyrelsen. Föreningarna disponerar röster i förhållande till sitt medlemsantal den 31 december enligt SBF:s statistik över licensierade medlemmar.

 

Styrelsen

Stockholms Bouleförbund

epost: info@stockholmboule.se

Publicerad: 2023-03-13

Senast uppdaterad: 2024-03-03

Sponsorer