Gå till innehåll
Svealands Bouleförbund
Svealands Bouleförbund

Övriga Förtroendevalda

Revisor

Stina Lovén
Mobil: 076-128 28 66
E-post: rattviksmarknad@telia.com

Tommy

Revisorssuppleant

Christer Bergström
Mobil: 070-872 17 80
E-post: christer.farmartjanst@gmail.com

Ann

Ledamot SBF´s disciplinnämnd

Stefan Berndtsson
Mobil: 070-275 60 06
E-post: sberndtsson@gmail.com

Björn

Ledamot till norra SBF:s Disciplinnämnd

Jörgen Ekholm
Mobil: 072-202 11 39
E-post: jorgen68.ekholm@telia.com

Suppleant till norra SBF:s Disciplinnämnd
Rolf Olsson
Mobil: 070-551 35 48
E-post: rolf_arboga@hotmail.com

VALBEREDNING

Kjell

Sammankallande, KLO

Ove Eriksson,
Mobil: 070-680 34 77
E-post: oveeriksson06@telia.com

Carina

Ledamot

Mats Wahlström,
Mobil: 070-534 09 32
E-post: mats.wahlstrom@telia.com

Tommy

Ledamot

Lena Eriksson, GRY
Mobil: 070-489 53 72
E-post: lenafalun48@gmail.com

Publicerad: 2023-01-05

Senast uppdaterad: 2023-01-16

Ekonomi

Svealands Bouleförbund
c/o Ann Hägglund
Aprikosgatan 23
165 66 Hässelby
Tel: 070-368 43 40
hagglund.ann@outlook.com

Namnsdag:

Ansgar och Anselm

Postadress

Svealands Bouleförbund
C/o Maria Bergström,
Östra Boda Klittgatu 15
795 96 Boda Kyrkby
Tel: 070-968 78 95

Org.nr. & Giro

Org. Nr. 817605-7100
Bankgiro: 283 – 4893
Postgiro: 74 89 17 - 2