Gå till innehåll
Sydsvenska Bouleförbundet
Sydsvenska Bouleförbundet

Brev från valberedningen

Till klubbarna i Sydsvenska bouleförbundets distrikt

 

Från valberedningen
Processen med att hitta personer till styrelse/arbetsgrupp inför distriktets årsmöte i mars har påbörjats. Valberedningens ledamöter – Karin Morän, Pontus Ekman och Bernt Bankemo har redan arbetat någon månad med att hämta in information från sittande styrelse.

Här har det framkommit att några ledamöter väljer att avstå omval nästa mandattid.

Gunilla Leandersson TBL avböjer omval

Pontus Björk Zaar LVÄ avböjer omval

Ytterligare en person kan tänka sig lämna, om det gynnar könsfördelningen i styrelsen med fler kvinnor

.
Jämlikhet av könen i styrelser är något man strävar efter och det finns klara direktiv från Riksidrottsförbundet att föreningarna ska arbeta efter den tesen.


Distriktsklubbarna har möjlighet att vara delaktiga i rekryteringen av personer som kan tänka sig ett uppdrag i distriktsstyrelsen. Som vi redan nämnt så står kvinnor högt upp på listan över förslag.
Nomineringen av personer kan ni göra till nedanstående personer.

Har ni frågor är ni givetvis välkomna med dem också.

Ordförande Bernt Bankemo, LVÄ bernt.bankemo@gmail.com 070-172 55 10
Ledamot Karin Morän, KÄR karinmoran53@gmail.com 070-170 55 38
Ledamot Pontus Ekman, TBL pekman@hotmail.se 070-540 19 15

Nomineringarna vil gärna ha så fort som möjligt men senast den 15 januari 2024.
Med hälsningar från Karin, Pontus och Bernt

Publicerad: 2024-01-04

Senast uppdaterad: 2024-01-19

placeholder

Postadress

Tallvägen 5, 282 74 Hästveda

C/O Emelie Olsen

Kontakta oss

info@sydsvenskboule.se

Ordförande Anders Ståhl
0706 - 47 94 77