Gå till innehåll
Sydsvenska Bouleförbundet
Sydsvenska Bouleförbundet

Ombud förbundsmöte

2023 - Väljs på årsmötet i mars
Fasta ombud 3 st

Rörliga ombud 4 st

----
2022
Fasta ombud 3 st
Gunilla Leandersson, TBL
Magnus Jacobsson, HLS
Alexander Jacobsson, HLS

Rörliga ombud 4 st
Carina Jansson, LBO
Torsten Lagerkvist, TBG
Mats Starvall, KÄV
Emelie Olsen, TBG

----
2021

Fasta ombud 3 st
Anders Ståhl, HBK
Yngve Evaldsson, KÄR
Gunilla Leandersson, TBL

Rörliga ombud 4 st
Bengt Stark, HLS
Carina Jansson, LBO
Christer Swenson, KÄR
Bernt Bankemo, LVÄ

----
2020

Fasta ombud 3 st
Anders Ståhl, HBK
Yngve Evaldsson, KÄR
Pontus Ekman, TBL

Rörliga ombud 4 st
Torsten Lagerqvist, TBG
Bengt Stark, HLS
Carina Jansson, LBO
Christer Swenson, KÄR

----
2019
Fasta ombud 3 st
Lisa Köhalmi HBK
Gunilla Leandersson TBL (lämnat återbud)
Thomas Trobäck KLL

Rörliga ombud 4 st
Kjerstin Andersson CPC
Bernt Bankemo LVÄ
Maria Kindberg HLS
Torsten Lagerkvist TBG

----
2018
Fasta ombud 3 st
Lisa Köhalmi HBK
Thomas Trobäck KLL
Pontus Ekman TBL

Rörliga ombud 4 st
Kjerstin Andersson CPC
Christer Swenson KÄR (lämnat återbud) ersätts av
Britt-Marie Zedig KÄR
Anders Neroth SME
Torsten Lagerkvist TBG

Publicerad: 2023-01-04

Senast uppdaterad: 2022-12-25

Sponsorer

Postadress

Östergatan 1, 231 44 Trelleborg C/O Gunilla Leandersson

Kontakta oss

info@sydsvenskboule.se

Ordförande Anders Ståhl
0706 - 47 94 77

Sekreterare Gunilla Leandersson
0708 - 27 99 95