Gå till innehåll
Sydsvenska Bouleförbundet
Sydsvenska Bouleförbundet

Domare

domare

Alla sanktionerade tävlingar ska ha en godkänd domare som huvuddomare. Med godkänd domare menas internationell, europeisk, nationell eller distriktsdomare upptagen i Svenska Bouleförbundets domarregister.

Med undantag av vad som anges nedan får domare inte delta i tävling:

Vid lokala tävlingar får domare delta i tävlingen om denna utgörs av lokalt seriespel eller lokal tävling med låg ambitionsnivå. Förening som söker sanktion ska i samband med ansökan ange om tävlingen ska genomföras med spelande domare och skälet för detta. Ansökan utan motivering ska avslås.


Det finns idag cirka 20 godkända domare inom Sydsvenska Bouleförbundet.


Publicerad: 2023-01-04

Senast uppdaterad: 2024-05-29

 

Info ang mätdomare

Vi kommer inte ha mätdomare på våra tävlingar.

Istället hjälps man åt. Banan sidan om din bana är mätdomare till just din bana.

Detta har alla föreningar på höstmöte varit med att besluta.

Postadress

Tallvägen 5, 282 74 Hästveda

C/O Emelie Olsen

Kontakta oss

info@sydsvenskboule.se

Ordförande Anders Ståhl
0706 - 47 94 77