Gå till innehåll
Sydsvenska Bouleförbundet
Sydsvenska Bouleförbundet

Domarkommittén

Domarkommiteén består av:

Thomas Trobäck. (ND)

Yngve Evaldsson. (DD)

Publicerad: 2023-01-04

Senast uppdaterad: 2023-12-03

Sponsorer

Postadress

Östergatan 1, 231 44 Trelleborg C/O Gunilla Leandersson

Kontakta oss

info@sydsvenskboule.se

Ordförande Anders Ståhl
0706 - 47 94 77

Sekreterare Gunilla Leandersson
0708 - 27 99 95