Gå till innehåll
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund

Göteborg Swiss-monrad, hur fungerar det?

Grunderna

Swiss-monrad (alt. Schweizisk monrad) är ett system som är skapat för att para ihop motståndare som har samma antal vinster/förluster mot varandra. Skillnaden från “vanlig” monrad är hur man skiljer/rankar lag som har samma antal segrar från varandra.

Swiss-monrad spelas enligt nedan schema:

Den första omgången lottas slumpmässigt.

Efter att första omgången är färdigspelad sorteras de lag som har 1 seger in i en pott (Pott A), och de som har 1 förlust sorteras in i en annan pott (Pott B).

Motståndarna i omgång 2 bestäms genom att lag i Pott A enbart kan få motstånd från Pott A, samtidigt som lag i Pott B enbart kan få motstånd från Pott B.

Efter att omgång 2 är färdigspelad sorteras de lag som har 2 segrar in i en pott (Pott A), och de som har 1 förlust och 1 seger sorteras in i en annan pott (Pott B), och slutligen de som har 2 förluster sorteras in i en tredje pott (Pott C). Lottningen inför omgång 3 görs som tidigare, där bara lag i pott A kan lottas mot lag i pott A, lag i pott B bara kan lottas mot lag i pott B och lag i pott C bara kan lottas mot lag i pott C. Detta upprepas tills dess att grundseriens alla omgångar är färdigspelade, där fler potter uppstår allt eftersom.

Lag kan inte lottas mot varandra mer än 1 gång i Swiss-monrad.

Om det är ett ojämnt antal lag i en pott kommer ett av lagen slumpmässigt att få möta ett lag från en annan pott. Om det exempelvis är 3 lag i den pott som har vunnit alla sina matcher, kommer ett av lagen (slumpmässigt) väljas ut, och få spela mot ett lag i den Pott av lag som har en färre seger än dem.

I den här tävlingen har vi även valt att ha ett slutspel efter grundserien.

Hur rankas lagen?

I Swiss-monrad rankas lag enligt följande system:

  1. Efter antalet vinster.
  2. Efter antalet Buchholtz-poäng (BHN), om antalet vinster är lika.
  3. Efter antalet Fine Buchholtz- (fBHN), om antalet vinster och BHN är lika.
  4. Klotskillnad, om antalet vinster, BHN och fBHN är lika.

För att illustrera hur lagen raknas har vi tagit fram ett exempel genom att simulera en Swiss-monrad serie (se simulerad serie nedan). Serien pågick i 4 omgångar.

OBS:

1. Antalet vinster

I exemplet nedan har laget Spelare F1/Spelare F2 fler segrar än Spelare A1/Spelare A2 (se röd markering), därför rankas Spelare F1/Spelare F2 högre. 

2. Buchholtz-poäng (BHN)

Ett lags BHN består av det antal vinster som dess motståndare har tagit genom tävlingen.

Att ranka genom BHN innebär att där två lag har samma antal vinster, bedöms det lag som rankas högre ha mött svårare motstånd än det lägre rankade laget, statistiskt räknat (det högre rankade laget har högre BHN).

De lag som fått möta Vakant motstånd under turneringen, tilldelas BHN som om de hade mött det lag som rankas lägst efter att Swiss-monraden är avslutad. 

Exempel Buchholtz-poäng

I vårt exempel nedan har lagen Spelare E1/Spelare E2  och Spelare B1/Spelare B2  samma antalet segrar, men Spelare E1/Spelare E2  rankas högre genom en högre BHN (se röd markering), där de har 10 BHN.

Spelare E1/Spelare E2 har 10 BHN, genom att de lag som de har mött genom turneringen har tagit 10 segrar (se exempel nedan). 

Om vi tittar på antalet matcher som de lag som Spelare E1/Spelare E2 mött, har de lagen vunnit enligt följande: 

Lag

Antal segrar: 

Spelare G1/Spelare G2

2

Spelare A1/Spelare A2

3

Spelare H1/Spelare H2

1

Spelare F1/Spelare F2

4


Totalt har lagen som Spelare E1/Spelare E2  mött vunnit 10 matcher (2+3+1+4=10), och således får de 10 BHN. Motståndet som Spelare B1/Spelare B2 haft har totalt vunnit 8 matcher, och således får de 8 BHN. Spelare E1/Spelare E2  bedöms därför ha mött svårare motstånd, och rankas därför högre. 

3. Fine Buchholtz-poäng (fBHN)

Ett lags fBHN består av det totala antalet vinster som de lag som deras motståndares motståndare tagit genom hela turneringen.

fBHN används för att skilja lag åt som har samma BHN. 

Exempel Fine Buchholtz-poäng

I exemplet nedan har lagen Spelare D1/Spelare D2 och Spelare G1/Spelare G2 samma antalet segrar och samma antal BHN (se röd markering), men där Spelare D1/Spelare D2 rankas högre då de har högre fBHN.

Spelare D1/Spelare D2 har spelat följande matcher. 

Deras motståndare har i Swiss-monraden fått följande antal BHN (Ett lags BHN består av det antal vinster som dess motståndare har tagit genom tävlingen).

Lag

Antal BHN: 

Spelare H1/Spelare H2

10

Spelare C1/Spelare C2

9

Spelare G1/Spelare G2

6

Spelare A1/Spelare A2

8


Spelare G1/Spelare G2
har spelat följande matcher.

Deras motståndare har i Swiss-monraden fått följande antal BHN (Ett lags BHN består av det antal vinster som dess motståndare har tagit genom tävlingen).

Lag

Antal BHN: 

Spelare E1/Spelare E2

10

Spelare B1/Spelare B2

7

Spelare D1/Spelare D2

6

Spelare C1/Spelare C2

9


Totalt har lagen som Spelare D1/Spelare D2 tagit 33 BHN (10+9+6+8 = 33), vilket då blir deras fBHN. Totalt har lagen som Spelare G1/Spelare G2 tagit 32 BHN (10+7+6+9 = 32), vilket då blir deras fBHN.

Det innebär att de motståndare som som Spelare D1/Spelare D2 har mött, bedöms i sin tur haft bättre motståndare än de motståndare som Spelare G1/Spelare G2 mött. Därför rankas Spelare D1/Spelare D2 högre. 

Sponsorer

Kontakta oss

070-256 97 26
gbbfkansli@vgidrott.se

Postadress

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Hans-Erik Hermansson, Björndammsterrassen 11 4tr
433 42 Partille

Fakturauppgifter

Bankgiro 5911-6954
Organisationsnummer 857209-7213

Test