Gå till innehåll
Stockholms Bouleförbund
Stockholms Bouleförbund

Kallelse till Årsmöte för Stockholms Bouleförbund söndag den 26e mars 2023 kl. 14:00 i Hartwickska Huset

placeholder

Medlemsföreningarna i Stockholms Bouleförbund kallas härmed till Årsmöte för distriktet söndagen den 26 mars kl. 14:00. Årsmötet hålls på plats i Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39 A (T-Mariatorget). Ingen videokonferens. Hjärtligt Välkomna!

Kallelse till Årsmöte i Stockholms Bouleförbund

Tid: söndagen den 26 mars 2023 kl. 14.00

Plats: Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39 A, Stockholm

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna är tillgängliga att ladda ner från distriktets arkiv.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Dag- och arbetsordning för mötet
 4. Fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
 5. Frågan om mötets behöriga utlysande
 6. Val av mötesfunktionärer
 7. Verksamhetsberättelsen 2022
 8. Resultat- & Balansräkning
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Styrelseförslag
  1. Verksamhetsinriktning 2023-2025
 12. Motioner
 13. Verksamhetsplan & Budget för 2023
 14. Beslut om Verksamhetsplan & Budget 2023
 15. Beslut om avgifter 2024
 16. Val av:
  1. Ordförande 1 år
  2. Tre ledamöter 2 år
  3. En ledamot 1 år (fyllnadsval)
  4. En suppleant 2 år
  5. En suppleant 1 år (fyllnadsval)
  6. En revisorssuppleant 1 år
  7. Förslag på en ledamot till Disciplinnämnden 2 år
  8. Förslag på en suppleant till Disciplinnämnden 1 år
  9. En ordförande och två ledamöter till valberedningen 1 år
 17. Förbundsmötet
  1. Genomgång av Förbundsmöteshandlingar
  2. Val av 4 ombud till Förbundsmötet
 18. Övriga frågor (beslut kan ej fattas)
  1. Utdelning av förtjänsttecken
  2. Årets Bouleprestation i Stockholm 2022
 19. Mötets avslutande

StBFs stadgar §10 om föreningarnas rösträtt: Föreningsombud skall vara utrustade med skriftlig fullmakt som överlämnas till mötesledningen. Fullmakten skall vara utfärdad av föreningsstyrelsen. Föreningarna disponerar röster i förhållande till sitt medlemsantal den 31 december enligt SBF:s statistik över licensierade medlemmar.

 

Styrelsen

Stockholms Bouleförbund

epost: info@stockholmboule.se

Publicerad: 2023-03-13

Senast uppdaterad: 2024-01-09

Sponsorer