Gå till innehåll
Wästgöta Dahls Bouleförbund
Wästgöta Dahls Bouleförbund

Varför direktutslagning?

Med anledning av att det har blivit diskussioner kring beslutet att införa direktutslagning i öppen-, V55- och damsingel så tänkte jag försöka ge lite bakgrund och svara på eventuella frågor kring beslutet.

 

Till att börja med ska det sägas att beslutet inte har tagits lättvindigt och att det har föregåtts av långa diskussioner. Diskussionerna inleddes då vi förväntar oss en ganska kraftig tillväxt i antalet deltagare på DM och att det då kommer innebära fler matcher med ett oförändrat spelupplägg. Rent praktiskt så innebär det att spel skulle kunna pågå till en bit efter 22, något som vi ser viss problematik med.

Först och främst så uppstår det problem med bemanningen under mösterskapet. Fredagen är en otroligt personalintensiv dag med dels singeltävlingar med två spelstarter, skytte och under årets mästerskap en stor vårmarknad i anslutning till spelplatsen. Att bemanna upp arrangemanget med uteslutande ideella krafter är inget lätt uppdrag, och som alltså inte blir lättare av att flera parallella uppdrag ska genomföras mellan 07 och 23 under fredagen (om ingen förändring genomförs).

En ytterligare aspekt att väga in är hur ett praktiskt deltagande på mästerskapet faktiskt ser ut. Många som deltar under flera dagar bor självklart i eller omkring Lidköping genom olika boendeformer, men inte alla. Detta innebär att personer som reser till mästerskapet från de intilliggande städerna (i detta fallet till exempel Skövde) får en en utmanande situation. Att då vara hemma strax innan midnatt och sedan åka klockan 7 igen är inget idealiskt. För även om vi självklart vill att alla ska bo nära spelplatsen så är inte det en praktisk möjlighet för alla, av olika skäl.

Ett sista skäl till att förändringen är nödvändig är att det faktiskt inte är praktiskt möjligt att spela boule på sportsliga grunder i Sverige hur sent som helst. Vi har tyvärr inte de resurserna idag att säkra upp adekvat belysning när vi befinner oss utanför fasta idrottsanläggningar.

När vi då hade insett att en förändring faktiskt skulle behövas började vi undersöka vilka alternativ som finns. Utöver den förändrade spelformen diskuterades ett antal andra förändringar.

Den kanske mest uppenbara var att förlägga spelstarten till 9.30 likt de andra veteranklasserna. Rent praktiskt så hade det nog varit möjligt i år att med lite kreativitet få till det antalet banor som krävs. Men styrelsen har resonerat så att vi inte vill göra en förändring som kraftigt ökar antalet banor som krävs för arrangemanget och därigenom kraftigt begränsad vilka spelplatser vi kan besöka i framtiden.

En flytt av spelstarten skulle också omöjliggöra det upplägget som precisionsskyttet nu har under DM. Alternativet då skulle vara att förlägga det på en separat helg, något som skulle innebära resor för ännu mindre spel än en singelmatch.

Till sist så är det så att vi skulle förlora den vinst som den sena spelstarten genererar, nämligen att deltagare som arbetar i närheten av arrangemanget kan arbeta en halvdag under den vanliga veckodagen som fredagen faktiskt är.

Ett annat alternativ som diskuterats är att förändra tidsbegränsningen som finns i tävlingen. Antingen att minska tiden för matcherna eller förändra till att spela pågående och en omgång till efter signalen. Båda alternativen skulle drastiskt förändra den fina avvägning som tidsbegränsningen idag innebär mellan den enskilda matchen och tävlingen i stort. Sammantaget tror vi inte att en förändring här skulle vara gynnsamt för tävlingen, då vi tycker att det är viktigt att det stora flertalet matcher inte påverkas för mycket av en tidsbegränsning.

Ett sista alternativ som diskuterats är att ändra minutregeln till en 30-sekundersregel. Detta är dock något som vi inte ser som ett reellt alternativ då vi faktiskt arrangerar ett mästerskap i boule och då kan vi inte frångå den standard för tävlingar som finns i distriktet.

Så har beslutet tagit lättvindigt? Nej. Är vi medvetna om att några spelare kommer ogilla beslutet? Ja. Kommer vi lyssna på feedback och utvärdera förändringen noga? Självklart.

Nedan följer några frågor som uppstått och svar på dem.

Tidsbegränsning är inte rättvist, hur kan ni införa det?

Direktutslagning är inte i sig orättvist, för rätt spelare vinner tävlingen oavsett spelform, men det förändrar förutsättningarna för hur de övriga placeringarna i tävlingen uppnås. Detta är något som finns i alla spelformer och är självklart en nackdel, men konsekvenserna av detta minimeras så mycket som möjligt med en väl genomarbetad seedning.

Hur har ni tänkt när jag kanske bara får spela en match?

Eftersom det vi spelar i Lidköping i första hand är ett distriktsmästerskap så ligger inte fokus på att se till att alla får spela många matcher, huvudfokus ligger faktikst på att kora en distriktsmästare. Med det sagt så ska vi inte förlora den otroliga gemenskap som DM innebär, och detta hoppas vi kunna uppnå med ett attraktivt (och frivilligt) B-slutspel för de spelare som har mindre lycka i den första matchen. Så förändringen betyder inte färre matcher för den som spelar för nöjets skull.

Hur kan ni ta 100 kr för en match?

Att betala 100 kr för att spela en match kan kännas saftigt, men faktum är att den startavgiften är den i särklass lägsta i landet och att 25 kr går till tävlingen Bästa DM-klubb.

Varför kör ni direktutslagning bara i singeln?

Eftersom det bara är i singeln som tidsproblematiken finns.

Direktutslagning hör inte hemma på mästerskap!

Det är självklart helt upp till var och en att tycka vad en vill. Men faktum är att direktutslagning används i till exempel Svenska Cupen inom boulen och inom en mängd mästerskap i andra idrotter.

Det är inte värt att åka långt för så lite spel.

Faktum är att de som har längst till årets DM har drygt 16 mil att åka och runt 95% av alla har under 10 mil att åka. Detta tillsammans med att i princip alla kombinerar spel i singeln med spel i andra klasser gör att vi ser avvägningen som rättfärdigad.

Kommer det inte bli tomt på torget?

Nej, det kommer fortfarande spelas mellan 9.30 och åtminstone 19 varje dag. Så gott om tid för att visa upp vår vackra sport.

Kom ihåg att hålla god ton på internet och i verkligheten så ses i maj.

Med Vänliga Hälsningar

Er ordförande Oliver Thorell

Publicerad: 2024-03-30

Senast uppdaterad: 2024-03-30

Sponsorer

Postadress

Oliver Thorell

Norra Trängallén 24G

54146 Skövde

Kontakta oss

Info@wdbf.se

076-184 38 70