Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Registrera licens

Det är föreningarna som löser licenser hos SBF, inte den enskilde medlemmen. Spelare som vill lösa licens ska därför först kontakta sin förening. Ansvarig i förening fyller sedan i uppgifterna nedan, ett formulär per individ. Korrekt belopp betalas in på förbundets bankgiro, 5722-9825. Märk inbetalningen med licens samt namn på den/de ni löser licens för. Om föreningen inte har ett eget bg/pg måste det även framgå av inbetalningen vilken förening det gäller.

OBS! Detta formulär används inte för att förlänga befintliga, eller förnya vilande, licenser inför kommande år utan endast för aktivering av licenser innevarande år!

Alla använder formuläret
Vare sig spelaren är helt ny, tidigare haft licens för klubben eller tillhört en annan förening ska föreningen använda sig av formuläret nedan. Nya spelare tilldelas ett licensnummer när licensen aktiveras, tidigare spelare får det licensnummer som är kopplat till deras personnummer. Föreningen använder endast formuläret nedanför under pågående säsong.

Aktuella avgifter:
Seniorlicens (from. det år man fyller 18) 300:-
Juniorlicens (tom det år man fyller 17) 100:-
Introduktionslicens (endast för nya spelare eller spelare som inte haft registrerad licens de senaste 3 åren) 100:- seniorer och 50:- för ungdomar.
Årets två sista månader är licensavgiften 50 % av ordinarie licensavgift för seniorlicens och juniorlicens.

Licenstagare * (obligatorisk)
LicenstagareFyll i samtliga uppgifter

Tre tecken

ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Publicerad: 2024-01-01

Senast uppdaterad: 2023-10-06

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se