Gå till innehåll
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund
Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund

Rapportera domarräkning (distriktsarrangemang)

Domarräkningen ska vara Göteborg & Bohusläns Bouleförbund tillhanda senast 1 månader efter genomförd tävling. Om ej insänd, förfaller rätten till ersättning.

Kontakt: gbbf.domarfragor@outlook.comAdress och mobilnummer behöver endast fyllas i om du ej fått ersättning tidigare från Göteborg och Bohusläns Bouleförbund eller om uppgifterna ändrats.


Fyll endast i om du ej fått ersättning tidigare från Göteborg & Bohusläns Bouleförbund.

Bankuppgifter
Fyll endast i om du ej fått ersättning tidigare eller bytt kontonummer.

Fyll endast i om du ej fått ersättning tidigare eller bytt kontonummer.

Fyll endast i om du ej fått ersättning tidigare eller bytt kontonummer.

Fyll endast i om du ej fått ersättning tidigare eller bytt kontonummer.
Arvode
Traktamente
Traktamente utbetalas endast vid uppdrag som krävt övernattning samt att avståndet mellan bostaden och spelplatsen överstiger 50 km. Uppdraget inkluderar även restiden. Fyll endast i rutorna nedan om du har rätt till traktamente.
Avdrag måltider
Uppge eventuella måltider du fått betalat under den aktuella perioden, exempelvis om arrangören har bjudit på lunch.

Uppge antal frukost du ej betalat själv för.

Uppge antal lunch du ej betalat själv för.

Uppge antal lunch du ej betalat själv för.
Milersättning
Resekostnadsersättning utgår för billigaste färdsätt. I de fall kollektiva färdmedel av tidsmässiga eller andra praktiska skäl ej går att använda kan ersättning för användandet av egen bil utgå med 25 kr/mil.

Uppge ort du rest från och tävlingens spelort.
Utlägg
Originalkvitton ska alltid bifogas för yrkad utläggsersättning.

Uppge kostnad och företag

Uppge summa och företag

Uppge summa och företagUtbetalning
Ovanstående ersättningar utbetalas i samband med ordinarie lönehantering. Om domarräkningen är inlämnad till GBBF och är korrekt ifylld senast den 10:e i månaden samt att domarrapporten är ifylld utbetalas ersättningen den 25:e i samma månad. Det samma gäller utlägg om inget annat önskemål finns. OBS! Under juni, juli och augusti kan det ta längre tid att få sin ersättning på grund av semester.

Jag bekräftar härmed att samtliga uppgifter ovan är korrekta och är införstådd med att om uppgifterna är felaktiga så kan rätten till ersättning utgå. * * (obligatorisk)
Jag bekräftar härmed att samtliga uppgifter ovan är korrekta och är införstådd med att om uppgifterna är felaktiga så kan rätten till ersättning utgå. *

Sponsorer

Kontakta oss

070-256 97 26
gbbfkansli@vgidrott.se

Postadress

Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund
Hans-Erik Hermansson, Björndammsterrassen 11 4tr
433 42 Partille

Fakturauppgifter

Bankgiro 5911-6954
Organisationsnummer 857209-7213

Test